U3:129


(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum explicatio.

      Bodane ähr tu skattehe-
      man, alla tilhopa                                         18 5/8 tunnor.
A.  Utsäde det ena åhret, alla tilhoopa              14 7/8 tunnor.
B.  Det andra åhret,                                         11 3/16 tunnor.
C.  Samsäde uti Lindone, alla tilhoopa              6 3/4 tunnor.
      Höö uti samma lindor,                                36 lass.
D.  Samsäde uti en täckt,                                  2 1/4 tunna.
      Höö uti samma täckt,                                  10 lass.
E.  Höö uti en skarp hårwalz ängh, kal-
      lass Hägnan,                                               12 lass.
F.  Åker uti en täppa det ena åhret, alla til-
      hoopa                                                         2 5/8 tunnor.
G.  Det andra åhret,                                          2 5/8 tunnor.

           Specialis.
      Desse efterskrifne äga uti Öster-
      hemmanet.
1.   Widrick Andersson i Bodanne, äger
      uti förbemälte hemman,                              2 5/8 tunnor.
      Utsäde det ena åhret,                                  2 1/8 tunnor.
      Det andra åhret,                                         1 9/16 tunnor.
      Samsäde uti Lindone,                                 15/16 tunnor.
      Höö der sammestädess,                              5 1/8 lass.
 

      Samsäde uti täcktan med D noterat,           11/32 tunnor.
      Höö uti samma täckt,                                  1 9/16 lass.
E.  Höö uthi en skarp hårdwalz ängh, kallass Hägnan
      och ähr afrijtat folio 130,                             1 11/16 lass.
F.  Åker uti en täppa det ena åhret,                   11/32 tunnor.
G.  Det andra åhret,                                          11/32 tunnor.
      Åker wret med H noterat,                          1 1/8 tunna.
      Åker uti en wret med A.C noterat, afrijtat
      folio 130,                                                    1/4 tunna.
      Höö uti samma wret,                                   1 lass.
      Höö uthi lyckian med C.D noterat,              1 lass.
      Åker uthi samma lyckia,                              1/8 tunna.
      Höö af en ängessfiell med A.B.C noterat, afrijtat folio
      130,                                                           1/2 lass.
      Höö uthi en ängesstäppa med I noterat afrijtat
      folio 130,                                                    1/2 lass.
      Höö af en husstompt med K noterat,          1 lass.
      Åker uthi en wret med L noterat,                5/8 tunnor.
      Höö uti en husstompt med M noterat,         1 lass.
      Höö af några ängessfieller uthi Långehagen
      belägne och ähre afrijtade folio 136 med 28 note-
      rate, höö                                                     8 lass.
      Noch höö af någre ängessfieller uthi Långehagen,
      afrijtat folio 136 med 33 noterat,                4 lass.


(Karttext:)
Ler iord.
Ler iord.
Ler iord.
Her möta Utdsarfue äger på dhenna sidhan.
Ler iord.
Leriord.
Leriord.
Skarp hårdwalz ängh.
Ler iordh.
Kallass Lindone.
Dale elfuen.
Här möther enn stor ängh, kallas Långgehagen.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.