U3:13


(Rubrik:)
Häsze fierding.


      Notarum explicatio.

S.  Buskåker ähr itt skattehemman,
      rentar                                                4 tunnelandh.
T.  Utsäde det ena åhret,                         11 1/2 tunneland.
U.  Det andra åhret,                                 8 1/8 tunnor.
      Höö af en hårdwals täckt med W note-
      rat,                                                    4 lass.
      Åker ibidhem,                                    5/16 tunnor.
Y.  En skogzängh kallass Biörsbo, innehåller
      til                                                       24 lass.
Z.  En åkerwret,                                       4 1/2 tunna.
      Höö af samma wret,                           3 lass.
      En humblegårdh.
Ä.  Höö af en hårdwals ängh, kommer
      Erick Jöranson i Fagerbacka till,
      fins folio 21 med nummero 1,             8 lass.
      En kalfuetäppa med  X noterat.
      Noch höö af en ängh, kallas Hellängen
      huilken fins affrijtat folio 23 nummero 11
      til                                                        6 lass.

      Til dhetta hemman ähr skogh och mule-
      bete litet. Fijskewantn intit.


(Karttext:)
Hede crone äger på dhenna sidan.
Sand iord öffuer alt.
Sandiordh öffuer alt.
Sandiord öfuer alt.
Norre Rome äger på dhenne sidhan.

Hårdwals ängh, kallass Gunerssboo
Betesmark.
Hårdwals ängh, kallass Biorssbo1.
Grund leriordh.
Betesmark.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

______________
1Fel för Biörssbo.