U3:131-2


(Rubrik:)
Tuna sochn,   Nybo fierdingen.


      Notarum explicatio.

      Åsen och Lab-
      bebo ähr itt skat-
      te hemman, alt
      tilhopa                                       19 1/4 tunnor.
A.  Utsäde dhet ena åhret,
      alla tilhopa,                                14 1/2 tunna.
B.  Det andra åhret, alla
      tilhopa,                                      13 5/8 tunnor.
C.  Höö uthi Brolass ängan, alla
      tilhoopa,                                    14 lass.
D.  Höö uthi Hässareängan,
      alla tilhoopa,                              14 lass.
E.  Höö uthi Sörtäckten, alla
      tilhopa,                                      10 lass.
      Åker uti samma täckt
      til                                               2 1/8 tunna.
F.  Höö uti Hagen, alla til-
      hoopa,                                      10 lass.
      Åker ibidem,                             1 9/16 tunnor.

      Specialis explicatio.
1.   Anderss Hanson
      i Åsen äger,                               3 1/2 tunna.
A.  Utsäde det ena åhret,
      til                                                     tunnor.
B.  Det andra åhret,                               tunnor.
D.  Höö uti Häsare ängan,
      til                                              2 3/4 lass.
C.  Höö uthi Brolass än-
      gan,                                           2 3/4 lass.
E.  Höö uthi Sörtäck-
      then,                                          1 7/8 lass.
      Åker uti samma täckt,
      til                                              3/8 tunnor.
      Höö uthi Rudeängen
      med G noterat,                               lass.
      Höö uti Långängan med
      H noterat,                                 2 lass.
      Höö uthi Långtäppan
      med I noterat,                           2 lass.
K.  Höö uti Nässtäppan,                  3 lass.
      Åker uti samma täppa,
      til                                              5/8 tunnor.
      Höö uti Mörttierne-
      täppan med L noterat,               2 lass.
F.  Höö uti Hagen,                           1 7/8 lass.
      Åker ibidem,                              9/32 tunnor.
                            Matz Andersson.

      Notarum explicatio.

5.   Matz Anderson ibidem, äger
      uti förbemälte by,                                 3 1/2 tunna.
A.  Utsäde det ena åhret,                            2 5/8 tunnor.
B.  Det andra åhret,                                    2 7/16 tunnor.
C.  Höö uti Brolass ängan,                          2 3/4 lass.
D.  Höö uti Häsare ängan,                           2 3/4 lass.
E.  Höö uti Södertäcktan,                           1 7/8 lass.
F.  Höö uthi Hagen,                                    1 7/8 lass.
      Åker uti Söder täckten med F noterat3/8 tunnor.
      Höö uti Storängan af en ängessfiell med
      M noterat,                                            2 lass.
      Höö af en ängesstäppa med N noterat,  1 lass.
      Åker uthi Hagen medh F noterat,           9/32 tunnor.
      Höö af en ängh, kallass Kerringemyran, afrijtat
      och specificerat folio 128 med L noterat, 4 lass.
      Höö af en ängessfiäll, afrijtat folio 135 med
      H noterat,                                              3 lass.
      Noch höö af en ängessfiell, afrijtat folio 136 med 25 noterat1/4 lass.2.   Erick Mårtenson ibidhem, äger
      och uthi förbemälte by                              3 1/2 tunna.
      Utsäde det ena åhret,                                2 5/8 tunnor.
      Det andra åhret,                                        2 7/8 tunnor.
      Höö uti Brolass ängan,                              2 3/4 lass.
      Höö uthi Häsare ängan,                             2 3/4 lass.
      Höö uthi Söder täckten,                             1 7/8 lass.
      Åker uti samma täckt,                                3/8 tunnor.
      Höö uthi Hagen,                                        1 7/8 tunnor.
O.  Höö af en skarp hårdwalz ängh, kallass
      Surlandz1 ängan,                                        8 lass.
      Åker uthi samma täppa,                             3/8 tunnor.
      Höö af Hästehagz täppan med R noterat,  2 lass.
      Åker uthi hagen med F noterat,                 9/32 tunnor.
      Höö af en skarp hårdwals ängh uthi Långehagan
      belegett och ähr afrijtat folio 136 med N noterat,  2 lass.
      Noch höö af en ängessfiell, afrijtat folio 136 med 24 noterat,  1 1/2 lass.

3.   Erick Matzon ibidem, äger
      uthi förbemälte by,                                   3 1/2 tunna.
A.  Utsäde det ena åhret,                                2 5/8 tunnor.
B.  Det andra åhret,                                        2 7/16 tunnor.
C.  Höö uthi Brolass ängan,                            2 3/4 lass.
D.  Höö uti Hässare ängan,                             2 3/4 lass.
E.  Höö uthi Söder täcktan,                            1 7/8 lass.
      Åker uthi samma täckt,                             3/8 tunnor.
F.  Höö uthi Hagen,                                        1 7/8 lass.
P.  Höö uthi Rude ängan,                                3 lass.
      Åker uthi samma ängh,                                  tunnor.
      Åkerthegh uthi Brolass änghan med Q
      noterat,                                                   5/8 tunnor.
      Höö af en ängesstäppa medh S noterat,   1 lass.
      Åker uthi Hagen medh F noterat,              9/32 tunnor.

4.   Peder Pederson ibidem,
      äger och uthi förbemälte by,                    1 3/4 tunnor.
A.  Utsäde det ena åhret,                               1 5/16 tunnor.
B.  Det andra åhret,                                       1 7/32 tunnor.
C.  Höö uti Brolass änghan,                           1 1/4 lass.
D.  Höö uthi Häsare ängan,                            1 1/4 lass.
E.  Höö uthi Söder täcktan,                           15/16 lass.
F.  Åker uthi samma täckt,                             3/16 tunnor.
      Höö uti Hagen,                                        15/16 lass.
T.  Höö uthi Nässtäppan,                               1 1/2 lass.
      Åker uti samma täppa,                             1/4 tunna.
(Beskrivningen fortsätter på sid 133:)


(Karttext:)
Uthmark.
Utmark.
Her möther ett storth bärgh, kallas Rööss åsen på denna sidhan.
Grund leriord.
Grund leriord.
Grundh leriord.
Grund leriord.
Bärgh och skogh påå dhenna sidhan.
Grund ler iord.
Grundh leriordh.
Her möta Bodane ägor.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


___________________
1Fel för Suelandz?