U3:137


(Beskrivning, fortsättning från sid 136:)
   2         1
Peder Hansson i Storehaga i Mor-
bygge fierdingen fins folio 65 med nummero 4.
Äger och höö af en ängessfiel uthi Långehagen
belagen1, afrijtat folio 134 med 36 noterat,       8 lass.

Nilss Staffansson i Åkerödh, fins
folio 127 med nummero 5, äger och höö af en
ängessfiell uthi Långehagen, afrijtat
folio 136 med 37 noterat,                                 2 lass.

Hanss Staffansson i Ståckelzboo
i Skiedue sochn, fins folio    
med             , äger och höö af en ängessfiel
uthi Långehagen belagen1, afrijtat folio 136 med
38 noterat,                                                       3 lass.

Carl Olofzon i Lasseboo i Skiedue
sochn, fins folio            med           .
Äger och en ängessfiell uthi Långeha-
gen, afrijtat folio 136 med 39 noterat,               6 lass.

Desse efterskrifne äga uthi
Holängan i Långehagen belägen och af-
rijtat folio 136 med 40 noterat.

Jönss Larsson i Holen äger uthi
förbemälte ängh med 40 noterat,                      3 lass.

Hanss Jöransson ibidem, äger och
uthi samma ängh med 40 noterat, höö               1 lass.

Peder Larsson ibidem, äger
och uthi samma ängh med 40 noterat,               1 lass.

Anderss Oloffzon ibidem, äger
och i samma ängh med 40 noterat, höö             3 lass.

Mass Andersson i Åssen, fins
folio 132 med nummero 5, ägher af en hård-
wals ängz fiell afrijtat folio 21 medh
41 noterat, höö                                                3 lass.

Jöran Oloffzon i Åkerödh, äger
noch höö af  några ägessfieller2, afrijtat folio
136 med 42 noterat,                                        3 lass.

Jöran Andersson i Hälleberg
fins på dhen taflan medh nummero 2 note-
rat och äger ängess fiell uthi Långehagen
belägen, afrijtat folio 135 med 43 note-
rat, höö                                                            1 1/2 lass.


__________________
1Fel för belägen.
2Fel för ängessfieller.