U3:138Tosareby, Säters lähn, Tuna sochn.
Nummero 1.

(Framsida till Tosarebys karta:)