U3:139-140


(Rubrik:) Sätters lähn, Tuna sochn,  Nybo fierdingh.


(Beskriving, höger flik:)

      Tosareby ähr tu skatte-
      hemman.
      Dhesse effterskrifne äga uti Öster-
      gerdz hemmanet.

A.  Anderss Nilson i Tosarebyn.
      Utsädhe dhet ena åhret,                              1 3/4 tunnor.
      Dhet andra åhret,                                       1 15/16 tunnor.
      Åker uti Skarpetäppan med A noterat,       7/16 tunnor.
      Höö uthi samma täppa,                               3 lass.
      Höö uthi Nytächtan medh A noterat,          1 lass.
      Höö uti Bergz ängen md A  noterat,            2 lass.
      Åker uti samma ängh,                                  7/? tunnor.
      Höö uti Hästehagen, afrijtat på dhett
      ahrbetet som föress til bookz i Nybbo fier-
      dingen och ähr specificerat folio       ,          1 las.
      Åker uti Kalfuetäpperna med A noterat,     5/8 tunnor.
      Höö uthi samma täppa,                               2 1/2 lass.
      Höö uthi Höglössmyran med A noterat,      1 1/2 lass.
      Höö uti Backe ängen med  A noterat,         1 lass.
      Höö uti Sönängz myran med A noterat,       1 1/2 lass.
      Höö uti Store ängen,                                   4 1/2 lass.
      Höö uthi By ängen,                                     1 lass.
      Höö uti Måtz1 täppan med  A noterat,        5/32 tunnor.
      Höö uthi samma täppa,                               1 1/2 lass.
      Åker uthi Lindgerdet med A noterat,           1/8 tunna.
      Höö ibidhem,                                              1 1/4 lass.
      Höö uthi husstompten med A noterat,         1/4 lass.
      Höö uti en annan tompt med A noterat,      1/2 lass.
      Åker uthi Hobergz ängen, afrijtat och specificerat
      på dhet ahrbetet som som föress til bok i
      Nybbo fierdingen,               folio 6,             7/32 tunnor.
      Höö uthi samma ängh,                                 1 lass.
      Höö uthi en äng, kallass Domängen, af-
      rijtat på dhen taflan med nummero 5,          2 lass.
      Höö uti gerdesslinderna,                              1 lass.

B.  Nilz Nilzon ibidhem äger.
      Utsäde dhet ena åhret,                                2 7/16 tunnor.
      Dhet andra åhret,                                        2 3/16 tunnor.
      Höö uti Storängan,                                      4 1/2 lass.
      Höö uthi Sönängz myran,                            1 1/2 lass.
      Höö uti Backe ängen med B noterat,          1 lass.
      Höö Höglöss myran med B noterat,            1 lass.
      Åker uthi Kalfuetapperna2 med B
      noterat,                                                       7/8 tunnor.
      Obrukat åker uthi samma täppa,                  1/2 tunnor.
      Höö uthi Kalfuetäpperna med B noterat,     2 1/2 lass.
      En tegh uthi Ängess skogen med B noterat,
      mest onytigh och kan med tiden duga
      til åker.
      Åker uthi Bergz ängan med B noterat,        7/8 tunnor.
      Höö uthi samma ängh,                                 2 lass.
      Åker uthi Skarpetäppan med B noterat,      9/32 tunnor.
      Höö uthi samma täppa,                               3 1/2 lass.
      Höö uthi Hästehage, afrijtat och specificerat
      på dhet ahrbetet som ähr til bookz fört
      i Nybbo fierdingen folio 6,                           1 lass.
      Åker uthi Hoobergz ängan, afrijtat och spe-
      cificerat i Nybbo fierdingen folio 6,             3/16 tunnor.
      Höö uthi samma ängh,                                 1 lass.
      Höö uthi Nytächtan med B noterat,             1 lass.
      Åker uthi Lind gerdet med B noterat,          1/8 tunna.
      Höö ibidhem,                                              1 1/4 lass.
      Höö uthi Mårtz täppan med B noterat,        1 1/2 lass.
      Höö uthi By ängen,                                      1 lass.
      Höö uthi husstomptan med B noterat,          1/4 lass.
      En kåltäppa med B noterat.
      Höö uthi gerdesslinderna,                            1 lass.
      Höö uthi någre ängztäpper, afrijtade
      och specificerade på dhen taflan med nume-
      ro                    5,                                        3 lass.

C.  Matz Jakobson ibidhem.
      Utsädhe dhet ena åhret,                              2 1/2 tunnor.
      Dhet andra åhret,                                        2 15/32 tunnor.
      Höö uthi Stor ängen,                                   4 1/2 lass.
      Höö uthi Sönängz myran,                             2 lass.
      Höö uthi Backe ängan medh C noterat,       1 lass.
      Höö uthi Höglöss myran med C noterat,     1 lass.
      Åker uthi Kalfue täpperna med C noterat,   27/32 tunnor.
      Höö uthi samma täppa,                               1/2 lass.

      Obrukat åker i samma täppa med C noterat5/16 tunnor.
      Theger uti Ängess skogen med C noterat, onyttige.
      Höö uthi Lissle Hästehagen med C noterat, 1 1/2 lass.
      Åker uthi Stortäppan med C noterat,          9/16 tunnor.
      Höö uthi Bergz ängan med C noterat,          1/2 lass.
      Höö uthi Skarpetäppan med C noterat,       2 lass.
      Åker uthi samma täppa,                               11/32 tunnor.
      Obrukat åker uthi samma täppa,                  5/32 tunnor.
      Höö uti Hästehagen, afrijtat och
      specificerat i Nybo fierdingen folio 6,          1 1/4 lass.
      Höö uthi Hoobergz ängen, afritat och
      specificerat i Nybo fierdingen folio 6,         1 lass.
      Höö uthi Nytächtan med C noterat,            2 lass.
      Höö uthi Mårtz täppan med C noterat,       1 lass.
      Höö uthi Byängan,                                      1 1/2 lass.
      Höö uthi en tompt med C noterat,               1 1/4 lass.
      Höö uti husstompan med C noterat,            1/2 lass.
      Höö uthi gerdz linderna,                              1 1/4 lass.
      Humblegård med C noterat till                    80 stänger.
      En kalfue täppa med C noterat.

D.  Hansz Erickzon ibidhem,
      Uthsäde deht ena åhret,                              1 5/16 tunnor.
      Dhet andra åhret,                                        2 5/32 tunnor.
      Höö uti Storängan,                                      3 lass.
      Höö uthi Sonägzmyran3,                              1 lass.
      Höö uthi Backeängan med D noterat,         1 lass.
      Åker uthi Kalfuetäpperna med
      D noterat,                                                   29/32 tunnor.
      Höö uthi samma täpper,                              1 1/2 lass.
      Åker uthi Bergz ängan med D noterat,        3/4 tunnor.
      Höö uthi samma äng,                                   1 lass.
      Åker uthi Skarpetäppan med
      D noterat,                                                  3/8 tunnor.
      Höö uthi samma täppa,                               1 lass.
      Obrukat åker uthi Skomsaretäppan
      med D noterat,                                           1 1/32 tunna.
      Höö uthi samma täppa,                               2 lass.
      Höö uthi Hästehagen, afrijtat och
      specificerat på dhet ahrbetet som ähr i
      bok fört i Nybo fierdingen folio 6,               1 lass.
      Höö uthi Hoobergz ängan, afrijtat
      i Nybo fierdingen folio 6,                             1 lass.
      Åker uthi Nytächtan med D noterat,           7/16 tunnor.
      Åker uthi Lindgerdet med D noterat,          1/4 tunna.
      Höö dher sammestädess,                            1 1/4 lass.
      Höö uthi Mårtztäppan med D noterat,        1 lass.
      Höö uthi Byängan,                                      1 lass.
      Höö uthi gerdess linderna,                           1/2 lass.
      En kål täppa med D noterat.
      Höö uthi Långnässet, afrijtat och spe-
      cificerat i Nybo fierdingen folio   .

P.  Jöran Hanson ibidhem äger.
      Utsäde dhet ena åhret,                                 1 15/16 tunnor.
      Dhet andra åhret,                                        1 15/16 tunnor.
      Höö uti Storängen,                                      3 1/2 lass.
      Höö uthi Sönängzmyran,                             3/4 lass.
      Höö uthi Backe ängan med P noterat,         1 lass.
      Höö uthi Höglöss myran,                             1/4 lass.
      Höö uthi Kalfuetäpperna med
      P noterat,                                                   3 lass.
      Höö uthi Lissle Hästehagen med P
      noterat,                                                       1/2 lass.
      Höö uthi Bergz ängan med P
      noterat,                                                       1 lass.
      Höö uthi Skarpetappan4 med P
      noterat,                                                      1 1/4 lass.
      Höö uti Öffuertäppan, afrijtat och
      specificerat på dhet ahrbetet som ähr
      til bokz förtecknat i Nybo fierdingen
      folio   ,                                                       2 lass.
      Höö uthi Nytächtan medh P noterat,          1 1/4 lass.
      Höö uthi Mårtz täppan med P noterat,       3/4 lass.
      Höö uthi gerdesslinderna,                           1/4 lass.
      Höö uthi en tompt med P noterat,              1/4 lass.
      Kåltäppa med P noterat

X.  Erick Anderson Kårtilla äger
      ibidhem, utsädhe dhet ena åhret,                  15/16 tunnor.
      Det andra åhret,                                          29/32 tunnor.
      Höö uthi Storängan,                                    2 lass.
      Höö uthi Sönängz myran,                            1/4 lass.

      Höö uthi Höglöss myran med X noterat,     1 lass.
      Höö uti Kalfuetäppan med X noterat,         3/4 lass.
      Åker uthi samma täppa,                              1 7/32 tunnor.
      Obrukat åker i samma täppa med X noterat,  1 7/32 tunnor.
      Obrukat åker uthi Lille Hästehagen med
      X noterat,                                                   7/8 tunnor.
      Höö uthi samme hage,                                 4 lass.
      Höö uthi Bergz ängan med X noterat,         2 1/4 lass.
      Höö uthi Skarpetäppan med X noterat,       1 1/2 lass.
      Åker uthi Lindgerdet med X noterat,           1/4 tunna.
      Höö dher sammastädhess,                           2 lass.
      Höö uthi Mårtz täppan medh X noterat,      1 lass.
      Höö uthi Byängan medh X noterat,             1 lass.
      Höö uthi gerdess linderna,                           1/4 lass.

Q.  Gamle Anderss Nilzon i Thosare
      byn äger utsädhe dhet ena åhret                   3 tunnor.
      Dhet andra åhret,                                        3 1/16 tunnor.
      Höö uthi Storängan,                                    5 lass.
      Höö uthi Sönängzmyran,                             2 lass.
      Höö uthi Backe ängan med Q noterat,        1 1/4 lass.
      Höö uthi Höglöss myran med Q noterat,     1 lass.
      Höö uthi kalfuetäpperna med Q noterat,     5 lass.
      Åker uthi samma täpper,                             1 1/4 tunna.
      Höö uthi Lissle Hästehagen med Q noterat,  1 lass.
      Höö uthi Bergz ängan med Q noterat,         2 lass.
      Obrukat åker uthi Skarpetäppan med Q noterat,  19/32 tunnor.
      Höö uthi samma täppa,                               2 lass.
      Höö uthi Öfuertäppan, afrijtat och specificerat i Nybo
      fierdingen, folio     6,                                   2 lass.
      Höö uthi Hööbergz5 ängan, ähr och afrijtat och specificerat
      i Nybo fierdingen folio 6,                             1 1/2 lass.
      Åker uthi Nytächten med Q noterat,           9/16 tunnor.
      Höö uthi samma tächt,                                 1 1/4 lass.
      Åker uthi Lindgerdet med Q noterat,           3/16 tunnor.
      Höö dher sammastädhess,                           1 lass.

      Höö uthi Byängan med Q noterat,               2 lass.
      Höö uthi 2 tompter med Q noterat,             1 1/2 lass.
      Höö uthi gerdesslindherna,                          1 lass.
      Humblegård med Q noterat,                       100 stänger.
      En koltäppa med Q noterat.

      Desse efterskrifne äga uthi
      Yttergårdz hemmanet och ähra dhess äger notera-
      de och specificerade som efterfölier.

F.  Matz Hanson i Tosareby äger
      utsäde dhet ena åhret,                                 15/16 tunor.
      Dhet andre åhret,                                       1 3/32 tunor.
      Höö uthi Storängan,                                    1 1/2 lass.
      Höö uthi Sönängz myran med F noterat,     1/4 lass.
      Höö uti Höglöss myran med F noterat,       1 1/2 lass.
      Åker uthi Kalfuetäppan med F noterat,       7/16 tunnor.
      Höö ibidhem,                                              2 lass.
      Teger uthi Ängess skogen med F noterat, onyttige doch
      medh tiden kuna dhe görass til åker.
      Åker uthi Skarpetäppan med F noterat,      11/32 tunnor.
      Höö dher sammastädhess,                           1 1/4 lass.
   
      Höö uti Hästehage, afrijtat och specificerat i
      Nybo fierdingen folio 6,                               1 lass.
      Höö uti Sueden, afrijtat och specificerat i Nibo
      fierdingen folio 6,                                        1/2 lass.
      Höö uthi Byängan med F noterat,               1 lass.
      Höö uthi tompten med F noterat,                1/2 lass.
      Höö uti gerdesslinderna med F noterat,       1/4 lass.
      Höö uti Backe ängen med F noterat,           1/4 lass.
      En koltäppa med F noterat.

E.  Hustru Karin ibidhem äger utsädhe dhet
      ena åhret,                                                   1 13/32 tunnor.
      Dhet andra åhret,                                       1 7/32
tunnor

     
Höö uti Storängan,                                     2 lass.
      Höö uti Backe ängen med E noterat,          1/4 lass.
      Höö uti Höglössmyran med E noterat,        1 1/2 lass.
      Höö uti Kalfue täppan med E noterat,        1 1/2 lass.
      Åker uti samma täppa med E noterat,        7/16 tunnor.
      Ther uthi Ängess skogen med E noterat, mest onyttige
      doch med tijden dulige6 til åker.
      Åker uti Skarpetäppan med E noterat,       5/8 tunnor.
      Höö uti samma täppa,                                3/4 lass.
      Höö uthi Hästehagen, afrijtat och specificerat i Nybo
      fierdingen  folio 6,                                       1 lass.
      Höö uthi Byängan med E noterat,               1 lass.
      Höö uti tomptan med E noterat,                  1/4 lass.
     
Höö gerdesslinderna,                                  1/4 lass.
      Höö uthij Hoobärgz änghan och ähr afritatt och specificerat folio 6.

(Flikens baksida:)
      Notarum explicatio.

G.  Jöns Nilson i Fergeby i Morbygge
      fierdingen, äger ibidhem utsädhe dhet ena
      åhret,                                                         19/32 tunnor.
      Dhet andra åhret,                                        9/32 tunnor.
      Hö uthi Stoorängen med G noterat,            1 1/2 lass.
      Höö uthi Sönängzmyran medh G noterat,    1/2 lass.
      Några teger uthi Ängess skogen med G noterade
      och ähre mäst nyttige och kunia med tijden tiäna
      til åker.
      Åker uthi Skarpeteppan med G noterat,     1 1/32 tunna.
      Höö uthi samma täppa med G noterat,        1 lass.
      Höö uthi Hästehagen, afrijtat och specificrat på Nybo
      fierdingz ahrbetet folio 6,                             1 lass.
      Höö uthi By ängen med G noterat,              1/2 lass.
      Höö uthi huss tompterna med G noterat,     1/4 lass.
      Höö uthi gerdesslinderna,                            1/4 lass.

      Christåpher Anderson i Mora
      i Morbygge fierdingen äger ibidhem utsädhe
      dhet ena åhret,                                            3/4 tunnor.
      Dhet andra åhret,                                        5/16 tunnor.
      Höö uthi Storängen med H noterat,             1/2 lass.
      Höö uthi Höglössmyran medh H noterat,     1 lass.
      Någre teger uthi Ängess skogen med H noterat
      och ähre mäst onyttige, kunna med tidhen duga
      til åker.
      Åker uthi Stor täppan med H noterat,         21/32 tunnor.
      Åker uthi Skarpetäppan medh H noterat,    1/8 tunnor.
      Höö uthi samma täppa,                               1/4 lass.
      Höö uthi Hästehagen, afrijtat och specificerat i Ny-
      bo fierdingen  folio 6,                                  1/2 lass.
      Höö uthi By ängan med H noterat,              1/2 lass.
      Höö uthi tompten med H noterat,                1/4 lass.

I.   Jöran Erikson i Boberg äger och
      ibidhem utsäde dhet ena åhret,                     5/8 tunnor.
      Dhet andra åhret,                                        11/16 tunnor.
      Höö uthi Stoorängan med I noterat,            1 lass.
      Höö uthi Höglössmyran med I noterat,        1/2 lass.
      Några theger uthi Ängess skogen med I noterat
      och ähr mest onyttigh, kan med tiden tiena til
      åker.
      Åker uti Stortäppan med I noterat,             5/8 tunnor.
      Höö uti Skarpeteppan med I noterat,          1/4 lass.
      Höö uthi Hästehagen, afritat och specificerat
      i Nybo fierdingen  folio 6,                            1 lass.
      Åker uthi Mårtztäppan med I noterat,         5/32 tunnor.
      Höö ibidhem,                                              1/4 lass.
      Höö uthi Byängen med I noterat,                1 1/2 lass.

K.  Mats Erickson i Kråkemy,
     
äger ibidhem utsäde dhet ena åhret,             3/8 tunnor.
      Dhet andra åhret,                                        9/16 tunnor.
      Höö uthi Storängen med K noterat,            3/4 lass.
      Höö uthi Höglossmyran med K noterat,      1/2 lass.
      Ängessfiell uthi Backe ängan med K noterat.
      Några teger uthi Ängess skogen, mest onyttige.
      Obrukat åker uthi Stortäppan med K noterat5/8 tunnor.
      Höö uthi Skarpetäppan med K noterat,      1/4 lass.
      Åker uthi samma täppa med K noterat,      1/16 tunnor.
      Åker uthi Waster täppan, afrijtat och specificerat i Ny-
      bo fierdingen     folio 6,                               9/32 tunnor.
      Höö uthi Hästehagen, afritat i Nybo fierdingen folio 6,  1 1/2 lass.
      Höö uthi Öffertäppan, afritat i Nybo fierdingen folio 6,  1/2 lass.
      Höö uthi Byängen medh K noterat,             1 1/2 lass.
      Höö uthi Husstompten med K noterat,        1 lass.

      Matz Erickson i Solberboo äger
      och ibidhem utsädhe dhet dhett ena åhret,    15/16 tunnor.
      Dhett andra åhret,                                       3/4 tunnor.
      Höö uthi Stoorängen med L noterat,           1 lass.
      Höö uthi Backeängen med L noterat,          1/8 lass.
      Höö uti Höglössmyran med L noterat,         1/2 lass.
      Några theger uthi Ängess skogen med L noterat, mest
      onyttige med tidan tianlige7 til åker.
      Obrukat åker uthi Stortäppan med L noterat7/16 tunnor.
      Höö uthi samma täppa,                               1/4 lass.
      Åker uti Skarpetäppan med L noterat,        1/16 tunna.
      Höö uthi samma täppa,                               1/4 lass.
      Höö uthi Hästehagen, afrijtat och specificerat i Nybo
      fierdingen  folio 6,                                       1 lass.


      Notarum explicatio.

      Åker uthi Mårtz täppan med L noterat,       5/32 tunnor.
      Höö uthi samma ängh,                                 1/4 lass.
      Höö uthi Byängan med L noterat,               1 1/2 lass.

M.  Anders Erickson i Boberg
      i Nybo fierdingen, äger och ibidhem utsäde
      dhet ena åhret,                                            3/4 tunnor.
      Dhet andra åhret,                                        3/16 tunnor.
      Höö uti Storängan med M noterat,              1/4 lass.
      Höö uti Backeängan med M noterat,          1/8 lass.
      Höö uti Höglössmyran med M noterat,       1/2 lass.
      Teger uthi uthi Ängess skogen med M noterat,
      ähre mest onyttige, kunna med tijden duga
      till åker.
      Åker uti Stortäppan med M noterat,           21/32 tunnor.
      Höö uthi samma täppa,                               1/2 lass.
      Åker uthi Skarpetäppan med M noterat,     3/32 tunnor.
      Höö uthi Hästehagen, afrijtat och specificerat i Ny-
      bo fierdingen folio 6,                                   1 lass.
      Obrukat åker uthi Mårtztäppan med M
      noterat,                                                      5/32 tunnor.
      Höö uthi samma täppa,                               1/4 lass.
      Höö uthi Byängen med M noterat,              1 1/2 lass.

N.  Jöran Pederson i Tosareby.
      Utsädhe dhet ena åhret,                               1 7/16 tunnor.
      Dhet andra åhret,                                        1 9/16 tunnor.
      Höö uthi Stoorängan med N noterat,          2 1/2 lass.
      Noch höö ibidhem af dhen delen som icke
      ähr i thegeskiefte uthtagen,                           1 lass.
      Höö uthi Backeängen med N noterat,         1/4 lass.
      Höö uthi Höglossmyran med N noterat,      1 1/4 lass.
      Theger uthi Ängess skogen med N noterat, kuna
      med tijden tiäna til åker.
      Åker uthi Stortäppan med N noterat,          1 5/16 tunnor.
      Höö uthi samma täppa,                               3/4 lass.
      Åker uti Skarpetäppan med N noterat,       13/16 tunnor.
      Höö uthi samma täppa,                               1/2 lass.
      Höö uthi Hästehagen, afrijtat och specificerat
      i Nybo fierdingen  folio 6,                            2 lass.
      Höö uti en sued, ähr och afrijtat i Nybo
      fierdingen, specificerat folio 6,                    1/2 lass.
      Åker uti Mårtz täppan med N noterat,        1/2 tunna.
      Höö uthi samma täppa,                               1/2 lass.
      Höö uti Byängen med N noterat,                2 lass.
      Höö uthi tompten med N noterat,               1/2 lass.
      Höö uti gerdesslinderna,                              1/4 lass.
      Höö uti Sönängzmyran med N
      noterat,                                                       1/2 lass.

      Matz Knutzon i Moora
      i Nybo fierdingen, äger ibidhem utsäde dhet
      ena åhret,                                                    13/16 tunnor.
      Dhet andra åhret,                                        3/4 tunnor.
      Höö uthi Storängan med O noterat,            1 lass.
      Höö uthi Backeängan med O noterat,         1/4 lass.
      Höö uthi Höglössmyran med O noterat,      1 1/4 lass.
      Någre theger uthi Ängess skogen med O noterat, mest
      onyttige, kuna med tidhen tiäna til åker.
      Åker uthi Stortäppan med O noterat,          1/4 tunna.
      Höö uti samma täppa,                                 3/4 lass.
      Höö uthi Hästehagen, afritat i Nybo fierdingen
      och ähr specificerat  folio 6,                         1 lass.
      Höö Mårtztäppan med O noterat,               1/4 lass.
      Åker uthi samma täppa,                              9/32 tunnor.
      Höö uthi Byängan med O noterat,              1 lass.
      Höö uthi tompten med O noterat,                1/4 lass.


(Flikens baksida:)

R.  Nils Pederson i Röösa i Gren-
      ge sochn, äger och ibidhem utsädhe dhet
      ena åhret,                                                   9/32 tunnor.
      Höö uthi Backetächten med R noterat,       1/8 lass.
      Höö uthi Höglössmyran medh R noterat,    1/2 lass.
      Någre theger uthi Ängess skogen med R
      noterade, tiäne med tiden til åker.
      Obrukat åker uthi Stortäppan medh R
      noterat,                                                      5/16 tunnor.
      Höö uti samma täppa,                                1/4 lass.
      Höö uthi Skarpetäppan med R noterat,      1/2 lass.
      Höö uthi Sönängzmyran med R noterat,      1/2 lass.
      Höö uthi Byängan med R noterat,               1/2 lass.T.  Jöran Nilson i Bodane
      i Kierrbygge fierdingen ofuan bron i Tuna
      sochn, äger ibidhem utsäde dhet ena
      åhret,                                                          3/32 tunnor.
      Höö uthi Backeängen med T noterat,          1/2 lass.
      Höö uti Höglössmyran med T noterat,         1 lass.
      Höö uti Skarpetäppan med T noterat,         1/4 lass.
      Åker uthi samma täppa med T noterat,        1/8 tunna.
      Höö uthi Hästehagen, afrijtat och specificerat i
      Nybo fierdingen, folio 6,                              3/4 lass.
      Åker uthi Kalfuetäppan med T noterat,       1/16 tunna.


      Notarum explicatio.

U.  Matz Jönson i Bodane i
      Kierbygge fierdingen i Tuna sochn, äger
      och ibidhem utsäde dhet ena åhret,              1/16 tunnor.
      Höö uthi Backeängan med U noterat,         1/4 lass.
      Höö uthi Höglössmyran med U noterat,      3/4 lass.
      Några theger uthi Ängess skogen med U
      noterat, tiäna med tiden til åker.                  0
      Åker uthi Skarpetäppan med U noterat,      1/8 tunna.
      Höö uthi Hästehagen, afritat och specifi-
      cerat i Nybo fierdingen, folio 6,                   1/2 lass.

W.  Jöran Anderson i Hälleberg
      i Nybo fierdingen, äger ibidhem en ängess
      fiell uthi Backeängan medh W noterat.
      Höö uti Skarpetäppan med W noterat,       1 lass.

Y.  Anders Oloffzon i Hoolen
      i Nybbo fierdingen, äger ibidhem ängess-
      fiäller uthi Backeängen medh Y note-
      rat, höö                                                       3/4 lass.
      Ängessfiell uti Skarpetäppan med Y
      noterat,                                                       1/2 lass.

Å.  Mass Hansan8 i Dalewijk i
      Wika sochn, äger ibidhem ängefieller
      uthi Skarpetäppan med Å noterat,              1 lass.
      Åker ibidhem med Å noterat,                     3/8 tunnor.

Ö.  Erick Meckelson i Bodane i Kier-
      bygge fierdingen ofuan bron i Tuna
      sochn, äger och ibidhem ängessfieller.
      Uthi Backe ängen med Ö noterat,               1/4 lass.
      Uthi Höglössmyran med Ö noterat,             1/2 lass.
      En thegh uthi Ängess skogen med Ö noterat,
      mest onyttigh,                                              0.
      Uthi Skarpetäppan med Ö noterat,             1/2 lass.
      Uthi Hästehagen, afritat och specificerat i
      Nybo fierdingen, folio 6,                             1/2 lass.
      Höö uthi Byängen med Ö noterat,              1 lass.
      Åker uthi Kalfuetäppan med Ö noterat,      1/32 tunna.

IJ.  Jönss Larson i Holen i Nybo,
      äger ibidhem ängessfieller uti Bac-
      keängan med IJ noterat,                             1 lass.

2.   Hans Matzon i Moora i Ny-
      by fierdingen, äger ibidem ängess-
      fieller uti Backeängan med 2
      noterat, höö                                               1 1/4 lass.

3.   Anders Jöranson i Naglare-
      by i Morbygge fierdingen, äger i
      bidhem ängessfieller uthi Backe-
      ängan med 3 noterat, höö                           1 lass.

4.   Hans Jöranson ibidem, äger
      ängessfieller uthi Backaängan
      med 4 noterat,                                           1 lass.

5.   Per Jakobson ibidhem, äger ängess-
      fieller uthi Backeängan med 5 noterat,         3 lass.
      Uthi Stoorängan medh 5 noterat,                10 lass.

6.   Larss Erickson i Kårtilla i
      Tårsångess sochn, äger ängessfiell uthi
      Storängan med 6 noterat, höö                    1/4 lass.
      Uthi Höglössmyran med 6 noterat,             1/4 lass.

7.   Knut Larson i Moora i Ny-
      bo fierdingen, äger ibidhem ängessfieller
      uthi Storängan med 7 noterat,                     1/4 lass.
      Uthi Backeängen med 7 noterat, höö          3/4 lass.
      Uthi Höglössmyran med 7 noterat, höö       1/2 lass.

8.   Johan Månson i Skomsareby i
      Skomsareby fierdingen i Tuna sochn
      ofuan bron, ägher ängessfieller uthi Sönängz-
      myran, höö                                                 1 1/2 lass.

9.   Erick Jönson i Kårtilla i Tår-
      sångerss sochn, äger ängessfieller uthi Hög-
      lössmyran med 9 noterat, höö                     1/2 lass.

10. Erick Matzon i Hälleberg
      i Nybbo fierdingen, äger ängessfieller uthi
      Backeängen med 10 noterat,                      1/2 lass.

11.  Matz Jöranson i Täppan i
      Nybo fierdingen, äger ibidhem ägessfieller9.
      Uthi Backeängan med 11 noterat,               1/2 lass.
      Uthi Sönängzmyran med 11 noterat,            1/2 lass.

12. Anderss Jönson i Kårtilla
      i Tårsångz sochn, äger ibidhem ängessfiell.
      Uthi Backeängan med 12 noterat,               1/2 lass.


(Beskriving ovanför kartan i mitten:)

      Notarum explicatio.

13. Hustru Margeta i Moora i Nybo fierdingen,
      äger ängessfieller uthi Backeängen medh 13 noterat,  3/4 lass.

14. Hustru Malin på Nyberget i Skiefue
      sochn, äger och ibidhem ängessfieller uthi Backe-
      ängen medh 14 noterat, höö                       1/2 lass.
      Ängessfieller uthi Hoobergzängan, afrijtat och
      specificerat i Nybo fierdingen folio 6,          1 lass.

16. Jöran Larson i Naglareby i Moor-
      bygge fierdingen, äger ängessfieller uthi Stor-
      ängan medh 16 noterat, höö                       1 lass.
      Uthi Backeängan och medh 16 noterat, höö  3/4 lass.

17. Per Larson i Hoolen i Nybo fierdingen
      äger ibidhem ängessfieller uthi Sönängzmyran
      med 17 noterat,                                         2 lass.

18. Erick Markusson i Naglarby i Moor-
      bygge fierdingen, äger ängessfieller uthi Sön-
      ängzmyran medh 18 noterat,                       2 1/2 lass.

19. Hanss Knutzon i Moora i Nybo
      fierdingen, äger ängessfieller uthi
      Storängen medh 19 noterat,                       1 lass.

(Övre högra hörnet:)

      Notarom explicatio.

20. Knut Jacobson i Moora i Nybo
      fierdingen, äger angessfiell9 uthi Storängan
      med 20 noterat, höö                                   3/4 lass.
21. Anderss Knutzon i Mora i Morbygge fierdingen,
      äger uthi Sönangzmyran med 21 noterat,     2 lass.
      Uthi Storängan medh 21 noterat,                2 1/2 lass.

22. Jöran Mårtenson i Boberg i Nybo fierdingen,
      äger ängessfieller uthi Storängan med 22 noterat,  3/4 lass.
       Uthi Sönägzmyran3 med 22 noterat,           1/2 lass.

25. Unge Anderss Erickson ibidem, äger ängessfiell
      uthi Storängen medh 25 noterat,                 3/4 lass.
      Uti Sönängzmyran.

26. Larss Månson ibidem, äger ängess-
      fieller uthi Stoängan10 med 26 noterat,        1 1/2 lass.

27. Anderss Oloffzon i Bomsarfue i Nybo
      fierdingen uthi Backängan med 27 noterat,  1 lass.

28. Jonson ibidem, äger ängessfiell uthi Backe-
      ängan med 28 noterat, höö                         1/2 lass.

29. Anderss Andersson ibidhem, äger ängess-
      fiell uthi Backeängan med 29 noterat,          1/4 lass.

30. Hustro Ingebor ibidhem, äger och uthi
      Backeängan medh 30 noterat, höö             1/2 lass.

      Till dhenne by ähr skogh och mulebete liteet.
      Fijskewant11 någit i elfuen.

NB. Dhesse effterskrifne ängessfieller komma
      hela Yttergårdhz hemmanet til i Tosarebyn och
      ähre medh NB noterade och i Store ängen be-
      lägne och kunna intit brukass när stor flodh
      ähr. Höö när medhelmåtige torrkåhr ähro af
      förbemälte ängessfieller,                             2 lass.


(Karttext:)

Leriordh.
Betess mark.
Kallas Lille Hästehaghen.
Kårtilla äger i Tårsångz sochn på dhenna sidhan bäcken alt upp igenom.
Kallas hårdewalz ängh.
Kårtilla siön.
Kårtilla ägher i Thårsångz sochn.
Kallas Ängess skogen.
Grundh ler iordh.
Kallas Kalfwetäpperna, hårdewalz ängh.
Ilack slogh myra.
Illak onyttigh skiöl.
Höglöss myran.
Kallas Stortäp-pan.
Grundh leriord.
Skarp hårdwalz ängh.
Grund leriord.
Myre walz ängh.
Hårdewalz ängh.
Änges skogen.
Stor täppan.
Grundh leriord.
Bergz ängan.
Kallas Kalffuetäpperna.
Myre-walz båtn.
Grundh leriordh.
Hårdewalz ängh öffwer alt.
Grundh leriordh.
Hårdwalz äng, kallass Skarpe täppan.
Her möter Suedhen, Öfuertäppan, Hästehagen och Hobergz ängen huilka ähre
afrijtade i Nybo fierdingen folio 6, dhoch på dhenna taflan specificerade.
Kallas Bake ängen, skarp hårdewalz båtn.
Kallas Kalfwetäpporna, hårdewalz ängh.
Kallas Skom-sare täppan.
Ler iordh.
Kallas Ny-tächtan, hårdewalz äng.
Kallas Sönängz my-ran, öffuer alt illak myrewallz ängh.
Ler myl-la.
Ler och sand mylla, trädes åkeren.
Backe ängan, myre-walz båtn.
Trädhes åkeren, leriordh.
Kallas Lindh gården.
Ler och sandmylla.
Sädhes åkeren, leriordh.
Trädes åkeren, ler iordh.
Bethess mark, skogh och bergh påå dhenna sidhan.
Kallas Mårtz täppan, hårdewalz ängh.
Kallas By-ängan, godh hård-walz ängh.
Her möta Hoole och Hälle-begz12 ägher.
Stora Dhale älffwen.
Kallass Store ängan, beblandat medh starr och hårdwalz båtn.
Gruby och Naglareby ägher på dhenna sidhan elfuen i Morbygge fierdingen.
Onyttig myra.
Ferge karles stugan.
Onyttigh myra.


(Under skalan:)

Scala ulnarum.

___________________
1Fel för Mårtz?
2Fel för täpperna.
3Fel för Sönängzmyran.
4Fel för Skarpetäppan.
5Fel för Hoobergz.
6Fel för dugelige.
7Fel för tiänlige.
8Fel för Hanson?
9Fel för ängessfieller.
10Fel för Storängan.
11Fel för Fijskewatn.
12Fel för bergz.