U3:142Holen och Hällebärgh, Säters lähn, Tuna sochn.
Nummero 2.