U3:149


Moora och Nordanbärgh, Säters lähn, Tuna sochn.
Nummero 3.