U3:158


Bobärgh och Biörkeledh, Säters lähn, Tuna sochn.
Nummero 6.