U3:16


(Karttext:)
Hårdwall.
Hårdwall.
Hårdwall.
Dee äger som her emot möta fins folio 14.
Skarp hårdwalängh.
Hool ängan.
Hool ängan, hårdwal.
Sörbo sueden, hårdwall.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.