U3:17


(Rubrik:)
Häsze fierdingen.

(Karttext:)
Kallass Soot suedan, skarp hårdwalz ängh.
Storbo ängan.
Bethess mark.
Hårdwall ängh.
Leriord.
Skrijck holen.
Ödhess huss, brukass til fäbodhe.
Kallass Deger ängan.
Ler iord.
Skarp hårdwalz ängh.
Gredbo egor på denne sijdan, finnes folio 20.
Salma kare boo.