U3:18-9


(Rubrik:)
Tuna sochn, Häsze fierdingen.

(Karttext:)
Söder ängan.
Hårdwals ängh.
Södher ängan.
Ägerne som her möte, finnes afrijtade folio 14 och 15.
Söderängan.
Båass bäcken.
Kallass Hacke myran.
Näseet.
Näset.
Her möter Storbo ängen som fins folio 17 med K noterat
Spåne tuten.
Myran.
Her möthe Norr Rome äghor.
Tolzboo tächtan.
Hårdh och myrewals ängh, mest öffuer all.
Huisterödhz ängan.
Ler iord.
Tolzboo.
Ödess huss.
Hårdwalz ängh.
Kallass Röött myran.
Rötmyran.
Uggleboo änghen.
Ugglebo.
Lindbegz1 ängan.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

__________________
1Fel för Lindbergz?