U3:20


(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Grebo ähr itt skatteheman.
      Peder Matzon ibidhem, rentar af
      förbemälte hemman,                                5 stiger kol.
B.  Uthsädhe dhet ena åhret,                          1 11/16 tunnor.
C.  Dhet andra åhret,                                     1 1/8 tunnor.
E.  Höö uthi täcktan,                                      8 lass.
      Åker ibidhem,                                          1 tunna.
D.  Åkerwret till samma åhwägh1,                  1 1/8 .
      afrijtat folio 17.
      Höö uthi en sued med F noterat,              5 lass.
      Höö uthi en täckt med G noterat, afrijtat fo-
      lio 17,                                                     6 lass.
      Åker ibidhem,                                         1 7/8 tunnor.
      En ängessfiell med H noterat,                  1 lass.
      Höö af en ängesstäppa med I noterat,     1 lass.
      En husstompt med K noterat,                 1 lass.
      En kåltäppa medh L noterat.
      Humblegård med M noterat till,              80 stänger.
N.  Höö uthi en täckt,                                   8 lass.
      Åker uthi samma täckt,                           1 tunna.
      Ängesstäppa med O noterat, kommer Unge Oloff
      Andhersson i Hässe til, nummero 10 och folio 14,    1 lass.
      En myra medh L noterat, fins folio 30 afrijtat och desciberat3,
      om höö,                                                  3 lass.

2.   Änga ähr itt skattehemman, brukass
      af Unge Hanss Oloffzon i Hässe by, fiijnss nummero
      7 och ränther af Änga gård,                    5 stiger kol.
      Men åkern ähr i Hässe belägen, folio 14
      describerat medh A och B. Ängerna ähr
      noterat och specificerat som efter fölier.
R.  Utsädhe dhet ena åhret,                          7/16 tunnor.
S.  Dhet andra åhret,                                    3/4 tunnor.
T.  Höö uthi tackten2,                                   10 lass.
      Åker ibidhem,                                        3/8 tunnor.
      Til dhess förbemälte byar ähr skogh och mule-
      bethe til nötorften. Fijskewatn intit.
      Dhenne förbemälte Hanss Olofzon äger en ängess-
      täppa, kallass Kalkebergz täppan, afrij-
      tat folio 23 med U noterat, höö             2 lass.

(Karttext:)
Ödess hemman.
Tolzboo täcktan.
God hårdwalz ängh.
Kallass Nässboo.
God hård ängh.
Hårdwalz änger.
Nässboo.
Nässbo.
Her möta Hässe äger, finnes folio 17.
Ler iord.
Greboo ängan.
Skogh och utmark.
Ler iord.
Hårdwalz änger.
Grebo ängan.
Kallass Lindbergz täpporna.
Långe rudh.
Långrud.
Lång-rudz sueden.
Slolgh4 suedh.
Skogh och utmark.
Måsewalz båten.


______________________
1Fel för åhrwägh?
2Fel för täckten.
3Fel för describerat.
4Fel för slogh?