U3:28


(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Selenäss ähr ett skattehemman.
B.  Höö af en hårdwalz tächt,               50 lass.
      Åker uthi samma täht,                    10 13/16 tunnor.
C.  En hårdwalz ängh, kommer Hanss Jöran-
      son enskijlt til, höö                          4 lass.
D.  Hårdwalz äng, kommer och Hanss Jö-
      ranson til, höö                                 2 lass.
E.  Höö af en äng, kommer Oloff Halff-
      uerson til enskijlt,                            4 lass.
      Men uthi Stor tächtan äghe dhe
      tilhopa thegh om thegh.
F.  Höö af en äng, kommer Hanss Jöran-
      son til,                                           2 lass.
      En hästehage med G noterat till hele byn.
      Til detta hemman ähr skogh och mule-
      bethe til nötorfftan. Intheet fijske.
 
(Ovanför textramen:)
1. Hans Jöranson,  11 spansäde.
2. Oluf Halfwardhson,  3 spansäde.

(Höger om textramen:)
Een engh med littera I noterat, kommer heele byn till.

(Karttext:)
Moo och sand iord.
Skogh och utmark.
Stoortäcktan.
Sand iord.
Skog och utmark.