U3:29


(Rubrik:)
Häsze fierdingen.


      Notarum explicatio.

A.  Kåpperslagare hyttan ähr
      ett skattehemman, rän-
      tar                                               22 stiger kol.
B.  Utsäde dhet ena åhret,                  5 7/8 tunnor.
C.  Utsäde till samma åhrwäg,            3 13/16 tunnor.
D.  Dhet andra åhret,                         2 3/8 tunnor.
E.  Höö af en hårdwalz tächt,             26 lass.
      Åker uthi samma tächt,                1 1/16 tunor.
F.  Höö af en skarp hårdwalz-
      tächt,                                           16 lass.
      Obrukat åker med G noterat,       7/8 tunnor.
      Obrukat åker täppa med H no-
       rat1,
 
                                           1/2 tunna.

      Obrukat åker med I noterat,        1 1/8 tunnor.
K.  Höö af en hårdwalz tächt,
      kommer Erick Anderson i
      Kåpperslagarehyttan, til                16 lass.
      Åker uthi samma tächt,                 1 3/16 tunnor.
L.  Höö af Backe tächtan,                  4 lass.
M.  Höö af en skarp hårdwalz
      tächt, kommer Oloff Anderson
      i Hässe til med M noterat,            2 lass. Huilken fins folio 14, noterat nummero 6.
N.  Höö aff en ängess fiell, Kuur
      ängen, kommer Karl Mårten-
      son i Kåpperslagare hyttan til,      8 lass. Fins folio 30.
      Til detta hemman ähr skogh och
      mulebethe til nötorfften.

      Quar2 som gåår höst
      och wår.


(Karttext:)
Onyttigh myra.
Skogh och utmark.
På dhenna sidan möthe Selenäss äghor.
Ler iord.
Onyttigh myre.
Ler iordh.
Quarn.
Ler iord.
Ler iord.
Onyttigh myre.
Ler iordh.
Skogh och utmarck.
Onyttigh myre.
Her möther itt stort bergh som kallass Soklinthen.


________________
1Fel för noterat.

2Fel för Quarn.