U3:30-1


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Häsze fierdingen.


+Kallass och Kåpperslagarehyttan.

A.  Karl Mårtensons hemman+
      ähr skatte, ränthar    5 stiger kol.
B.  Höö af en tächt beblandat med
      starr och hårdwalz båtn,        50 lass.
      Åker uthi samma tächt,          15/16 tunnor.
C.  Utsäde dhet ena åhret,           15/16 tunnor.
D.  Dhet andra åhret,                   5/8 tunnor.
      En wret med E noterat,          1/8 tunnor.
      En wret med F noterat,          1/4 tunnor.
G.  Höö af en hårdwalz tächtx,     16 lass.
      Åker uthi samma tächt,          1/2 tunna.
H.  Höö af en tächt medh starr och
      hårdwalz båtn beblandat,       6 lass.
      Åker uthi samma täct,            1/2 tunna.
I.   Höö af en myra,                     2 lass.
      En kalffuetäppa med K noterat.
      Til detta hemman ähr skogh och
      mulebethe til nötorfftan.
L.  Höö af en myra, kommer Peedher
      Matzon i Grebo til i Hässe fier-
      dingen, finss folio 20,              3 lass.
M.  Höö af en äng med starr och hård
      wall beblandat, kommer Oloff
      Matsson i Hässe til,                 6 lass.
      fins folio 14 nummero 25.


N.  Höö af en hårdwalz ängh, kommer Johan Hanson i Hässe til, 3 lass. Fins folio 14 nummero 2.
O.  Höö af en myra, kommer Jöran Olofson ibidem,  2 lass.  Finss folio 14 nummero 26.
P.  Höö aff en myra, kommer Rope Hanss Oloffson i Hässe til,  1 lass.
      finss folio 14 med nummero 9.
Q.  Höö aff en hårdwalz äng, kommer Anderss  Masson i
      Hässe til, finss folio 14 med nummero 23,    2 lass.
R.  Höö aff en myra, kommer Jöran Masson i Hesse til,  2 lass.
      huilken fins folio 14 nummero 5.
      Een eng till Carl Mårthenson, folio 28 littera N, höö till  8 lass.


S.  Miucksiön ähr ett skattetorpp.
      Ränthar en stigh  kol.
T.  Höö af en hårdwalz tächt,                16 lass.
      Åker uthi samma tächt,                    1 tunna.
U.  Höö af en nyrögdningh,                    3 lass.
W.  Höö af en skogz ängh, kallass
      Lijberget,                                        2 lass.
X.  Höö af en hårdwalz äng,                  1 lass.
      Til dhetta tårp ähr skogh och
      mulebethe til nötorfften.
      Fijskewatn uthi Miucksiön.

Y.  Hålmtiernan ähr ett torp, nyss
      uprögd af mark och moo och ähr
      ännu intit skattlagd.
Z.  Höö aff en tächt med starr och
      hård wallz båtn beblandat,                5 lass.

      Åker uthi samma tächt,                     13/16 tunnor.
      Til dätta tårp ähr skogh och mu-
      lebethe til nötorfftan.
      Fijskewatn uthi Hålmtiernan.

Å.  Morberg ähr itt tårp, uprögd
      af mark och moo för 20 åhr sedan
      och ähr ännu intit skatlagd, brukass
      til Tuna Prestegård för fäbodar.

Ö.  Höö af en godh hårdwalz tächt
      til,                                                    26 lass.
I.   Höö af en skarp hårdwalz tächt
      til,                                                    4 lass.
      Hästehaghe med IJ noterat.
      Til dhetta tårp ähr skogh och mule-
      bethe til nötorfften.
      Prestebordhet finss folio 12.

(Höger om littera G:)   
xDhenna hårdhwalz
täckten medh G noterat
kallass Nilz Dawijdz
fäbodhen och kom-
mer Hanss Andherson
i Hässeby til, finss
folio 14 med nummero 11.


(Karttext:)
Kallass Nilz Da-widz fäbo-der.
Skogh och utmark.
Hålmtiernan.
Skogh och ut-marck.
Skogh och ut-mark.
Skogh och utmarck.
Miucksiö lacus.
Skogh och utmark.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.