U3:32


(Rubrik:)
Tuna sochn.

(Beskrivning:)
A.  Rämssbo ähr ett torp 30 ähr1 gammalt
      och ähr af mark och moo uprögd och
      ähr ännu icke skatlagd. Åker wret med B
      noterat,                                                    2 tunnor.
C.  Höö af samma wret,                                 3 lass.
D.  Höö af en hårdwalz tächt,                         16 lass.
      Åker uthi samma tächt,                             1 1/8 tunnor.

E.  Höö af en hårdwalz äng, kallass Sween,    8 lass.
      Åker uthi samma äng,                               3/4 tunnor.
F.  Höö af en bowall,                                     8 lass.
      Höö af en nyrögning,                                3 lass.
G.  Åker uthi samma nyrögning,                      3 tunnor.
      En öö, kallass Stooröön med H noterat.
      En hästehage med I noterat.
      Til dhetta tårp ähr skogh och mulebethe
      sampt fijskewatn gott uthi Rämen. Jiern-
      hytte och quarn som gåår hööst och wår.

(Karttext:)
Utmark.
Utmark.
Sandiord.
Sandiord.
Stor skogh och bergh.
Rämen lacus.
Moo iord.
Doger lijthet till bethessmark.
Ful med skogh och bärgh.
Quarn.
Jern hytta.
Utmark.
     
________________
1Fel för åhr.