U3:33


Effterschrefne byar ähre i Skiersiö fierdingh
belägne och affmätt,  anno 1642.


Öfwer och Ytter Swersiöö medh folio,   34. 35.
Nisze tächt,                                 folio,   37.
Långsiöön,                                  folio,   39.
Wästansiöö,                                folio,   43.
Hofgården,                                  folio,   44.
Schiersiöö,                                  folio,   46.
Söderboo,                                  folio,   48.
Sandwijcken,                              folio,   49.
Skenshyttan,                               folio,   50.
Sckräckian,                                folio,   52.
Gyllingzbärgh,                             folio,   53.