U3:37


(Rubrik:)
Skersiö fierdingen.


      Notarum explecatio.

1.   Nijszetäckt ähr itt skat-
      te hemman, ligger enskijlt för sigh
      sielfft, och ähr tilhoppa,                        3 tunnor spansäde.
A.  Uthsädhe dhett enna åhret,                    2 5/32 tunnor.
B.  Dhett andhra åhret,                               1 3/4 tunnor.
D.  Åker wrett till  samma åhrwägh,
                                                                  13/16 tunnor.
      Samsädhe uthij en tächt medh E noterat,
                                                                  3 1/8 tunna.
      Höö uthij samma tächt,                         4 las.
      Åker wrett medh F noterat,                  3/8 tunnor.
      Höö af samma wreett,                           1 las.
G.  Höö af en skarp hårdewallz ängh,           8 las.
      Höö af enn tächt medh H noterat,          6 las.
      Åker wreet medh I noterat,                    13/32 tunnor.
      Höö uthij hussetomptan med K noterat,  3 las.
      Till dhetta hemmanet ähr skogh
      och mulebette till nötorfftan.
      Inthet fijskie.


(Karttext:)
Tächteiordh.
Såndh iordh.
Hård-walz ängh.
Sånd iordh.
Sand.
Her möther Sör Rome ägor.
Skarp hårdh-walz äng.
Långsiö eger på denne sijdhan.
Hårdwalz tächt.
Wrett.
Sandiord.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.