U3:45


(Rubrik:)
Skersiö fierdingen.


      Notarum explecatio.

      Dhesse effterskreffne ängar ähre
      specificerade folio 44.
E.  Hytteänghan specificerat folio 45,
     kommer Hoofgårdhen till, inehåller  30 las.
F.  Skogz Biur änghan, kommer Ööster             Fins folio 46 och 49.
      hemmanet til i Skierdsioo1 och innehål-
      ler                                                  5 las.
G.  Swine änghan, kommer Hoofgården
      till och innehåller                             1 las.
      Och ähr specificerat folio 45.


(Karttext:)
Kallas Swine ängan, hård walz.
Hytte ängan.
Skarp hård walz ängh, kalass Biur ängan.
Kallas Hytte änghan, skarp hårdh walz ängh.
Quarn, kommer Jerpeboo till som ähr frelssee.
Hammer smedia som kommer Hoogården till.

__________________
1Fel för Skierdsiöö.