U3:5


(Rubrik:)
Häsze fierdingen.


      Notarum explicatio.

Ä.  Höö af en skarp hårdwalz ängh, kommer             Anders Meckasson i
      Norr Romæ by til i Hässe fiärdingen
      och Tuna sochn, fins folio 6,               6  lass.
Ö.  Höö af en skarp hårdwalz ängh, kom-                  + Johan Larsson.
      mer + och Norr Romæ til,                   2  lass.
I.   Höö af en ängess täppa, kommer Bärgh                + Anderss Masson.
      til i Hässe fierdingen,                          1  lass.        fins folio 14.
IJ.  Höö af en ängess täppa, kommer och                   Anderss Erickson.
      Bergh til,                                            1  lass.       Bergh finss folio 3.

(Karttext:)
Tuna åån.
Kallass Wråhagen.
Österängen.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.