U3:53


(Rubrik:)
Skersiö fierdingen.


      Notarum explecatio.

1.   Gyllingzbergh ähr itt
      skatte torp och rentar 2 stiger kol.
      Och samma torp ähr aff mark och moo
      för 12 åhr sedhan uprögd, och skatt-
      ladhess för 4 åhr sedhan som åborna
      för migh berättadee.
      Höö af en hårdewalz tächt medh 2
      noterat,                                           5 las.
      Åker uthij samma täckt,                  7/16 tunnor.
      Höö af enn hårdhewalz tächt medh
      3 noterat,                                        7 las.
      Enn ilackt slogh myra medh 4 note-
      ratt, höö                                          1 las.
      Till dhetta torpett ähr skogh och mu-
      lebette till nötorfftan. Fijshewattn i
      Gylingz siöön.
      Godh lägenheet med skog och utmark.


(Karttext:)
Skogh och mu-le-bete och bärgh påå dhenna sidhan.
Skogh och bärgh på dhenna sidhan.
Gyllingz siöön.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.