U3:64


(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum explicatio.

      Dhesse efterskrifne täpper ko-
      mer Fergeby til, som ähr
              describerat, folio 61.
L.  Ängess teepper medh L noterat, komme And-
      dherss Person til i Fergeby, höö                  6 lass.
      Åker uthi samma täpper,                            1/4 tunna.
O.  Ängess täpper medh O noterat, komma
      Jöran Matzon ibidhem til, höö                     6 lass.
P.  Ängz täpper med P noterat, komma
      Larss Hindrickson ibidhem til.
      Ängess täppa, kommer Sobergha til, F,                     F som fins folio 61.
    och ähr med Q noterat, höö                         1 lass.
      Beteesshaga kommer och Solberia til,
      medh Q noterat.
      Andherss Larson i Fergeby äger en
      ängess täppa medh R noterat, höö              4 lass.
      Åker uthi samma täppa,                              3/8 tunnor.
      Ängesstäppa med S noterat, kommer
S.  Jönss Nilsson i Fergeby til, höö                    6 lass.
           3       4            1       2
      Afrijtat folio 61 huilket finz.
      Dhesse föbemälte täppar ähre af hedhen up-
      tagne och kallass Hemmingz täpperna.


      Notarum explicatio.

     
Storehagan ähr 2 3/8 hem-
     
man, alla tilhopa                                         12 tunland.
A.  Utsäde dhet ena åhret, alla tilhoop-
      pa                                                              16 tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                        10 7/8 tunnor.
C.  Höö uthi Lissle ängz täppera,                      12 lass.
D.  Höö uthi Lissle ängan, alla tilhopa,               8 lass.

                 Specialis.
1.   Nilz Pederson ibidhem, äger
A.  uthi hele byn,                                              3 1/2 tunna.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                              4 11/16 tunnor.
      Dhet andra åhret,                                       2 11/16  tunnor.
      Höö uthi Lissle ängz täpperna
      medh C noterat,                                        3 1/2 lass.
      Höö uthi Lilssle ängen med D
      noterat,                                                     2 3/8 lass.
      Höö uthi gerdhess linderna medh
      F noterat,                                                  2 lass.
      Nilss Person eger åker och engh i Naglarby, folio 58.


(Karttext:)
Hård wald.
Hård waldz täppor.
Betzhaga.
Betesshage.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.