U3:66-7


(Rubrik:)
Tuna sochn,   Morbygge fierdingen.


      Notarum explicatio.
                                   Generalis explicatio.

      Mora ähr 6 3/8 skattehemman,
      alla tilhopa,                                                 44 5/8 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ena åhret, alla tilho-
      pa,                                                             55 tunnor.
B.  Dhet andra åhret, alla tillhoopa,                   52 3/4 tunnor.
      Höö uthi Stortäppan, alla tilhoopa
      medh C noterat,                                         60 lass.
D.  Höö uthi en myrewals ängh, kallass
      Biurengen, alla tilhoopa,                              14 lass.
      Höö af en skarp och illack hårde-
      walz ängh, kallass Fallängan med F
      noterat,                                                       12 lass.
      Höö uthi Werkängen, alla tilhopa, folio 68,  14 lass.

              Specialis.
(Höger om ramen:)
Denne Anders Knutzon eger
ochså i åker och eng medh Wåbeck
huilket finz folio 71.

1.   Anderss Knutzon i Mora, äger uthi
      hele byn,                                                     5 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ene åhret,                               6 1/8 tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                        5 7/8 tunnor.   

C.  Höö uthi Stortäppan,                                  6 11/16 lass.
D.  Höö uthi Biurängen,                                          lass.
E.  Höö uthi Wärrkängen, folio 68,                        lass.
F.  Höö uthi Fallängan,                                           lass.
      Åker wret med F noterat, folio 34,             1 3/8 tunnor.
      Höö uthi samma wrett,                                1/2 lass.
      Åker wret med G noterat, folio 34,            1/4 tunna.
      Höö uthi samma wret,                                 1 lass.
      Dhessa ofuanbemälte wreter ähra afritade folio 34.
      En åker wret medh H noterat,                    1/2 tunna.
      Åker wret medh K noterat,                        7/8 tunnor.
      Höö uthi gerdhess lindherna,                       1/2 lass.

(Höger om ramen:)
Denne Knut Olufson eger een
engehaga folio 74 littera Y rödt.

2.   Knut Oloffzon ibidhem, äger uthi hele
      byn,                                                            1 5/8 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                              2 tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                        1 7/8 tunnor.
                                                                                              NB
NB
      Höö uthi Stortäppan med
      C noterat,                                                  2 1/8 lass.
      Höö uthi Biurängan medh D note-
     
rat,                                                                   lass.
E.  Höö uthi Werrkängan med E note-
      rat, folio 68,                                                     lass.
      Höö uthi Fallängan med F noterat,                   lass.
      Åker wret med I noterat, afrijtat
      folio 68,                                                      3/4 tunnor.
      Höö uthi samma wret,                                 1/2 lass.

(Vänster om ramen:)
Jöran Pederson i Hellebärgh
finz på taflan nummero 2
i Nybo fierdingen.

      Jöran Andersson i Hälleberg
      i Nybo fierdingen äger her ibidhem,
      uthi hele byn,                                              1 5/8 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                               2 tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                        1 7/8 tunnor.
C.  Höö uthi Stortäppan,                                   2 1/8 lass.
D.  Höö uthi Biurängan,                                         lass.
E.  Höö uthi Werkängan folio 68,                          lass.
F.  Höö uthi Fallängan,                                          lass.


3.   Lars Hansson i Moora, äger
      uthi hela byn,                                              1 3/8 tunnor
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                               1 5/8 tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                        1 5/8 tunnor.
C.  Höö uthi Stortäppan,                                   1 13/16 lass.
D.  Höö uthi Biurängan,                                            lass.
E.  Höö uthi Werkängan, folio 68,                            lass.
      Höö uthi Fallängan,                                            lass.
      Åker wret medh M noterat,                       1/2 tunna.

4.   Larss Erickson ibidhem, äger                       2 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                               2 7/16 tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                        2 5/16 tunnor.
C.  Höö Storängan,                                          2 11/16 lass.
D.  Höö uthi Biurängan,                                           lass.
E.  Höö uthi Werkängan.
F.  Höö uthi Fallängan,                                            las.
      Höö uthi Dhegedalzängan medh N 
      noterat,                                                       6 lass.

5.   Mass Masson ibidhem,                               1 7/8 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                               2 1/4 tunna.
B.  Dhet andra åhret,                                         2 3/16 tunnor.
C.  Höö uthi Stortäppan,                                   2 1/2 lass.
D.  Höö uthi Biurängan.
E.  Höö uthi Werkängan, folio 68,                            lass.

      Meckel Månson i Sigfredz-
      hyttan äger i hele byn,                                 1 tunna.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                               1 3/16 tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                         1 1/8 tunnor.
      Höö uthi Stortäppan medh C noterat,         1 5/16 lass.
D.  Höö uthi Biurängan,                                          lass.
E.  Höö uthi Werkängan, folio 68,                          lass.
F.  Höö uthi Fallängan,                                           lass.

6.  Christåpher Andersson i Mora,
      äger uthi hela byn,                                       7/8 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                               1 1/16 tunna.
B.  Dhet andra åhret,                                         1 tunna.
C.  Höö uthi Stortäppan,                                   1 1/8 lass.
D.  Höö uthi Biurängan,                                          lass.
(Beskrivningen fortsätter på sid 68:)


(Karttext:)
Myre och hårdwals äng, kallass Biurängan.

Sandmylla.
Ler och sandmylla.
Ler och sandmyl-la.
Sand mylla.
Ler mylla.
Hårdwals täckt, kallas Stortäppan.
Storehaga ägor på dhenna sidhan.
Ler mylla.
Tompt.
Ler och sandmyl-la.
Skogh och mule-bethe.
Hårdwals ängh.
Illak och skarp hårdwals ängh, kallas Fallängen.
Bethess mark.