U3:69


(Rubrik:)
Morbygge fierdingen.


      Notarum explicatio.

      Desse effterskrifne täpper kom-
      ma Wågebeck til och ähra speci-
      ficerade folio 71.
      Myrgerdet med P noterat. kommer
      Millan och Öster hemmanet til
      i Wågbeck. Innehåller all tilhopa                  6 lass.
      Hårdz wallz änger med L noterat, kom-
      ma Larss Oloffson i Wåbek til
      och ähra specificerade folio 71.
N.  Ängess täppa, kommer Jöran Jöran-
      son ibidhem, specificerat folio 71.
R.  Åker wret, kommer Andherss
      Pedherson til ibidhem, specificerat folio 71.
O.  En skarp hårdwalz ängh, kommer
      Jönss Nilsson i Fergeby til i Mor-
      bygge fierdingen, specificerat folio 61.
K.  En hårdwalz ängh, kommer Larss
      Oloffson i Wågbeck til, specificerat folio 71.
R.  Ängess hage med R noterat, kommer
      Anderss Pedherson til ibidhem, specificerat folio 71.
E.  Stor suedan, kommer Oloff
      Erikson ibidhem til, specificerat folio 71.
S.  Bergh suedhan, kommer Matz
      Knutzon ibidhem til, höö                             1 lass.
I.   Åkertäppa, kommer och Matz
      Knutz ibidhem til, specificerat folio 71.


      Notarum explicatio.

      Ägesstäppa1 medh M noterat kommer
      Oloff Erickson til ibidhem,
      och ähr specificerat folio 71


(Karttext:)
Bethess mark.
Lahagen.
Lahange2.
Grund ler iord.
Myrgerdet.
Backa äger.
Betheess mark.
Myrewalz båthn.
Storsuedhen, skarp hårdwalz ängh.
Berg suedan.

_____________
1Fel för ängesstäppa?
2Fel för Lahagen?