U3:72


      Notar explicatio.

      Wästerhemmanet i Backa,
      ähr afritat                        folio 73.
      Och ähr specificerat        folio 73.
      Effterskrifne täpper komma dhet-
      ta Wästerhemmanet til, och ähra
      afritade och specificerade folio 391.
      Ollmoratäppan   } afritade och specificerad folio 73 med H noterat.
      Rögningz täppan }                                       folio 73 med K noterat.

(Karttext:)
Her möte Öster hemma-netz ägor i Backa.
Trädes åkeren.
Myrgerdet.
Tompt.
Trädess åkeren.
Såniordh.
Sädess åkeren.
Såniordh.
Hårdewalz ängh.
Hårdewalz ängh.
Hårdewalz äng.
Hårdewalz ängh.


____________
1Skrivit med blyerts.