U3:78-9


(Rubrik:)
Tuna sochn,   Morbygge fierdingh.


      Notarum explecatio.

      Sighfredz hyttan ähr 5/8
      skatte hemman, räntar
      allt i hopa for1,                                            3 3/8 tunnor.
      Doch innte annat än som täckte
      iord.

               Specialis explicatio.
1.   Pär Månson uthi Sighfr-
      idz hyttan äger,                                           1 1/8 tunnor.
      Höö uthi Sigfridtz hytte täckan
      med          A noterat,                                 14 lass.
      Höö uthi en liten täckt medh
                        B noterat,                                4 lass.
      Åker uthi samma täckt,                               5/8 tunnor.
      Höö uthi en täckt med C noterat,               5 lass.
      Åker uthi sama täckt,                                  7/32 tunnor.
      Höö uthi en hårdwals täckt
      med                    D noterat,                       7 lass.
      Åker uthi samma täckt,                               19/32 tunnor.
      Hästehaga med E noterat.
      Höö aff en tompt medh
                                F noterat,                        3 lass.
      Åker uthi en wrett medh
                                G noterat,                        5/16 tunnor.
      Humblegård, kommer Per Månsson till och
      ähr medh L noterat,                                   60 stenger.

2.   Jsrael Christåpherson
      ibidem, äger                                               1 1/8 tunna.
      Höö uthi en täckt med A noterat,               14 lass.
      Höö uthi en täckt med B noterat,               4 lass.
      Åker uthi samma täckt,                               5/8 tunnor.
      Höö uthi en täckt med C noterat,               5 lass.
      Åker uthi sama täckt,                                  7/32 tunnor.
      Höö uthi en täckt med D noterat,               7 lass.
      Åker uthi sama täckt,                                 19/32 tunnor.
      Höö af en tompt medh
                                  F noterat,                      3 lass.
      Åker uthi en wrett medh
                                  G noterat,                      5/32 tunnor.

3.   Erick Johansson ibidem,
      äger                                                           1 1/8 tunna.
      Höö aff en hårdwals
      täckt med                H noterat,                   2 lass.
      Åker uthi samma täckt,                               1 7/8 tunnor.
      Till dhenna by ehr skogh och
      mulebett till nödtorfften
      och fiskewatten uthi Damsiön.
      Hammersmedia nyss uptagen och
      ähr noterat medh I.
      Hytta hafuer för waritt men ähr
      ödhelagt för skogz tarf skuldh.
      Quarn som går hööst och wår
      och ähr medh K noteratt.
      Dhenne bondhen äger åker och ängh
      uthi Bofastebo, afrijtat folio 77
      och describerat folio 77.


(Karttext:)
Skogh och mulebethe på dhenna sidhan.
Hård walz ängh.
Såniord.
Skogh och mulebethe på dhenna sidhan.
Såniordh öffuer alt.
Hårdwalz äng.
Hårdwalz ängh.
Hårdhwals ängh.
Såniordh.
Hårdwalz ängh.
Tompt.
Såniord.
Bethess mark.
Damsion2.
Bethess mark.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_____________________
1Fel för för?
2Fel för Damsiön.