U3:8


(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum explicatio.

      Desse efterskrifne täpper kom-
      ma Norr Romme till och ähra
      specificerade folio 6 och 7.
Q.  Ängesstäppa, kommer Anderss
      Markuson til i Norr Rome1,         2 lass.
P.  Ängesstäppa, komer1 Erick Jöran-
      son ibidem til,                             3 lass.
N.  Ängesstäppa, kommer Johan Hansson i
      bidem til,                                    1 lass.
Q.  Åkerwret, kommer Johan Larsson
      ibidhem til,                                 3/4 tunnor.
R.  Åkerwret, kommer Hanss Oloffson 
      ibidhem till,                                1 tunna.
O.  Angesstäppa2 med O noterat, kommer
      Matz Jonson till ibidem,             1 lass.

      Desse efterskrifne täpper
      komma Söder Romme till och ähre
      specificerade folio 7 och 6 och
      ähre alla af Hedan uptagne nyligen.
U.  Ängztäppa, kommer Jon Matzon
      til i Söder Rome, til                    2 lass.
Rx. Åkerwret, kommer Mechel Knut-
      son ibidem til,                            3/8 tunnor.


      Notarum explicatio.

      Ängesstäpper med Å och Ä noterat, komma
      Anderss Erickson i Söder Romme til, finss
      describerat folio 7 nummero 18,                  7/8 tunnor
T.  Åkertäppan kommer Oloff Jönson i Söder
      Rome til, finss folio 7 nummero 20.
W.  Ängesstäpp kommer och Oloff Jönson til,    1 lass.
S.  Åkertäppa med S noterat, kommer Matz Andersson
      i Söder Rome til, finss folio 7 nummero 23,  1 1/2 tunna.


(Karttext:)
Sand iord.
Hårdwalztäpper, kallass Hegerdet.
Saniord.
Långsiö täppan.
Saniord.
Giösstäppan, hårdwalz täppe.  
 
              


________________________________
1m har en stapel för mycket.
2Fel för Ängesstäppa.