U3:80


(Register:)
Effterskriffne byar äre i
Öster Silffuerbergz fierdingen belägne och Tuna sochn.

Beckenn, affrijtatt                                             folio  81.
Bastuffuugårdenn, affrijtatt                                folio  82.
Risstäckt, affrijtatt                                            folio  83.
Holmeboo, affrijtatt                                          folio  84.
Broo, affrijtatt                                                  folio  85.
Feissbackenn, affrijtatt                                     folio  85.
Risshyttann, affrijtatt                                         folio  88.
Smessboo, affrijtatt                                          folio  87.
Kolareboo, affrijtatt                                         folio  87.
Magneboo, affrijtatt                                         folio  87.
Asspenäss, affrijtatt                                          folio  88.
Nyhyttann, afrijtatt                                           folio  90.
Fiskiareboo, affrijtatt                                        folio  90.
Redhswenssboo, affrijtatt                                 folio  90.
Löffsboo, affrijtatt                                            folio  100.
Kiällareboo, affrijtatt                                        folio  100.
Damsiöboo, affrijtatt                                        folio  100.
Backegården, affrijtatt                                     folio  102.
Knutzboo, affrijtatt                                          folio  103.
Mårtenssboo, affrijtatt                                     folio  104.
Råstwendareboo, affrijtatt                               folio  104.
Storemånssboo, affrijtatt                                 folio  103    fins med   <  signo..
Nolanbergh, affrijtatt                                        folio  104.
Ny Knutzboo, affrijtatt                                     folio  105.
Massboo, affrijtatt                                           folio  105.
Eskilsboo, affrijtatt                                          folio  105.
Höghsween, affrijtatt                                       folio  105.
Wästansiö, affrijtatt                                         folio  105.
Wästerwijkenn, affrijtatt                                  folio  106.
Kuteboo, affrijtatt                                           folio  107.
Bondehytan, affrijtatt                                       folo   107.
Norsshytann, affrijtatt                                      folio  109.
Norboo, affrijtatt                                            folio  110.
Brunteboo, affrijtatt                                        folio  110.
Juteboo, affrijtatt                                            folio  111.
Ingewalsboo, affrijtatt                                     folio  112.
Löffåsen, affrijtatt                                           folio  113.
Måsseby, affrijtatt                                          folio  114.
Tijgelslagareboo, afrijtatt                                folio  116.
Herrmans tächt, affrijtatt                                 folio  116.