U3:81-2


(Rubrik:)
Tuna sochn,      Öster Silffuerbergz fierdingh.


      Notarum explicatio.

A.  Bäckan ähr 1 skatte torp och ränthar               5 1/2 stig kol.
B.  Åkerwret til samma torp,                                 1/4 tunna.
C.  Höö aff en tächt til samma tårp, beblandat medh
      starr och hårdwall,                                          6 lass.
D.  Höö af en skogzängh, kallass Sweden,            4 lass.
E.  Höö aff en hårdwalz thäckt,                             12 lass.
      Åker uthi samma tächt,                                   3/8 tunnor.
F.  Höö aff en skarp ängesshaga,                          2 lass.
G.  Kalffuetäppa til samma tårp.
      Til dhetta tårp ähr skogh och mulebethe til nötarfften.

H.  Bastughe gårdhen ähr cronetorp, ränthar         3 stig kol.
I.   Höö aff en hårdwalss tächt til samma tårp,       30 lass.
      Åker uthi samma tächt,                                   3/4 tunnor.
K.  Åkertäppa til samma torp,                              3/8 tunnor.
      Höö aff samma täppa,                                    2 lass.
L.  Höö aff en crone tächt, kallass Prestetächtan,  10 lass.
      Til dhetta torp ähr skogh och mulebethe til nötårfften.


(Karttext:)
Här möther skogh och bergh.
Her möther store bergh.
Her möther en myra, mäst onyttigh.
Pa1 dhenne sidhan möther skogh och bergh.
Skogh och mulebethe.
På dhenna sidhan ähr skogh och bergh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_________________
1Fel för På.