U3:83


(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Rysstächt ähr crone tarp1, ränthar                 3 stig kol.
B.  Höö aff en tächt til samma tärp1, beblan-
      dath medh starr och hårdwal,                       14 lass.
C.  Höö aff en äng nyligen uprögdh aff mark
      och moo och kallass Wällusslössan,              8 lass.
D.  Höö af en crone ängh, kallass Månss
      änget medh sthen och skogh beblandat
      och brukass til Sijffrechhyttan2 i Mora
      fierdinghen uthi Tuna sochn,                         4 lass.
      Til dhetta tårp ähr skogh och mule-
      bethe til nötarfften.


(Karttext:)
På dhenna sidan möther skogh och bergh.
Här möther en ängh som haffuer warit brukat til Mora by i Tuna sochn och ähr nu odelagdh3.
Skogh och mulebett på denna sidan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


________________
1Fel för tårp.
2Fel för Sigfredshyttan?
3Fel för ödelagdh.