U3:84


(Rubrik:)
Öster Silffuerbergz fierdingh.


      Notarum explicatio.

A.  Holmboo ähr ett crone torp, ränthar             5 stig kol.
B.  Höö af en tächt til samma tårp be-
      blandat medh starr och hårdwal,                  20 lass.
      Åker uthi samma tächt,                                5/16 tunnor.
C.  Höö af en ängess täppa,                               1 lass.
D.  Höö af en rödningh,                                     2 lass.
E.  Höö af en nyrödhningh, beblandat
      medh starr och hårdwal,                              1 lass.
      Til dhet torp ähr skogh och mulebe-
      the til nötarfften.
      Fijskewatn utij Yttersiöön til nöd-
      tarfften.

(Karttext:)
Aspa lacus.
Skogh och bergh.
Bro äghor på dhen-na sidan.
Dhenne wägh ligger åth Säther.
Her möta Säters stadz äghor.
Yttersiön.