U3:85-6


(Rubrik:)
Tuna sochn,   Öster Silffuerbergz fierdingh.


      Notarum explicatio.

A.  Broo ähr ett cronetorpp, ränther                  5 stige kol.
B.  Höö af en tächt til samma torp medh
      starr och hårdwall beblandat,                       20 lass.
      Åker uthi samma tächt,                                1 1/4 tunna.
      Till dhetta torp ähr skogh och mule-
      bethe til nötarfften.
      Fijskewatn uthi Yttersiön.

C.  Fäjssbacka ähr ett crone tarp1, ränther        7 stige kol.
D.  Höö af en tächt til samma tarp1 medh
      starr och hårdwal beblandat,                       16 lass.
      Åker uthi samma tächt,                                1/4 tunna.
E.  Höö af en skogzängh medh medh starr
      och hårdwall beblandat,                              14 lass.
F.  Höö af en elack myra som pläghar slåss
      när stoort tårckeåhr ähr,                              2 lass.
G.  Hästhage til samm2 tårp.
      Skogh och mulebethe til nötarfften.
      Fijskewatn uthi Yttersiön.
      Til dhetta tårp ähr gångande quar3 x.

x   Brukass höst och wår.
     En kalffue täppa med H noterat.


(Karttext:)
Tiern.
Holmboo ägor.
Maar wyken.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


___________________
1Fel för tårp eller torp.
2Fel för samma.
3Fel för quarn.