U3:87


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Öster Silffuerbergz fierdingh.


      Notarum explicatio.

A.  Magnebo ähr 1 skattetorpp,
      ränther                                                        7 stige kol.
B.  Åkertäppa til samma torpp,
      til                                                                5/16 tunnor.
      Höö af samma täppa,                                  3 lass.
C.  Höö af Skiertächtan,                                   28 lass.
D.  Crone ödiss äng, haffuer wa-
      rit brukat til Rijsshyttan
      och ligger nu för fäfoot.
E.  Crone ängh som brukass
      til Tosareby by i Nybbo
      fierdingen i Tuna sochn.,
      hårdwals höö                                             4 lass.
      Til dhetta tårp ähr skogh
      och mulebethe til nötarfften.
      Fijskewatn uthi afrita-
      dhe siögar.

F.  Smedzbo ähr 1 skattetorp,
      ränther                                                       2 1/2 stig kol.
G.  Höö af en hårdwalz tächt
      til samma tårp,                                            8 lass.
H.  Obrukat åker til,                                         15/16 tunnor.
I.   Höö af en täppa,                                         2 lass.
K.  En onyttigh myra.
L.  Sloghswedh kommer dhet
      tårpet i Rijsshyttan til
      medh A noterat, höö                                  1 lass.

M.  Kålarebo ähr 1 skattetorp,
      räntar                                                         2 stige kol.
N.  Höö af en tächt,                                         4 lass.
O.  Starrhöö aff en täppa,                                1 lass.
      Skogh och mulebethe til dhess
      2 forbemälte1 tårp til nötarff-
      then. Fijskewatn uthi Damsiön.


(Karttext:)
Dhenne wägh kommer ifrån Säther och löper åth Öster Silffuer-bergz gruffuan.
På dhenna sidan ähr skogh och bergh.
Skogh och bergh.
Skogh och bergh.
Skier kiernen.
Sandiordh.
Damsiön.
Skogh och bergh.
Skogh och bergh här emällan.
Sand iord.
Skogh och bergh.
Rude tiernan.
Öffuer siön.
Sand iordh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

______________
1Fel för förbemälte.