U3:88a


(Rubrik:)
Öster Silffuerbergz fierdingh.


      Notarum explicatio.

A.  Aspenäss ähr ett skattetorp,
      räntar                                          4 stige kol.
B.  Hårdwalss höö af en täckt,           5 lass.
      Åker uthi samma täckt,                1/2 lass.
C.  Höö af en skogzäng, kallass Rijsshytteän-
      gan,                                             5 lass.
D.  Höö af en skogz ängh, kallass Beckängan,
      full medh steen och skogh,            4 lass.
E.  Åker wreth,                                  5/16 tunnor.
      Til dhetta tårp ähr skogh och mule-
      bethe til nötarfften. Fijskewatn
      uthi Yttersiön till nöohtorfften.
      En onyttigh myra med F noterat.


(Karttext:)
Ytter siön.
Skogh och utmark.
Skogh och utmark.