U3:88b


(Rubrik:)
Tuna sochn,   Öster Silffuergz1 fierdingh.


      Notarum explicatio.

A.  Rijsshyttan ähr 2 skattetorp.
     
Dhet ena ränthar                             13 stig kol.
      Höö af Skiertächtan medh
      skogh och steen sampt medh
      starr och hårdwallsbåtn
      beblandat, med C noterat affritat
      folio 6,                                            52 lass.
B.  Höö af en thächt,                             8 lass.
      Åker uthi samma tächt,                    1/4 tunna.
C.  En åkerwret til samma
      tårp,                                               3/4 tunnor.
D.  Åkerwret, kallass Frögde-
      lunnan,                                            3/4 tunnor.
      Höö af samma wret,                        6 lass.
E.  Höö af en swedh,                             2 lass.
F.  Starrhöö af en skogzäng,                  3 lass.
      Dhesse förbemälte 3 skogzängar
      som ähr, 1 Frögdelunnan, 2 Sue-
      dhen, 3 Skogzängan, ähre aff-
      ritade   folio 6.

G.  Höö af en ängesshage, affritat
      folio 7,                                           4 lass.
      Åker uthi samma hage,                   5/16 tunnor.
H.  Åkerwret nyss uptagin,
       afritat folio 7,                                7/16 tunnor.
I.   Hårdwalss höö aff en tächt,
      afritat folio 7,                                 10 lass.
      
Åker uthi samma tächt,                 3/8 tunnor.
K.  Det andra ränther,                          8 3/4 stig kol.
L.  Åkerwret til samma tårp,                7/8 tunnor.
M.  Höö af en tächt,                             8 lass.
      Åker uthi samma tächt,                   5/8 tunnor.
N.  Höö af en hårdwalss tächt,              26 lass.
O.  Höö af träthess kolningen, affri-
      tat folio 6,                                       12 lass.
P.  Höö aff en skogzäng, folio 6,            1 lass.
      En kalffuetäppa.
     
Til dhesse tårp ähr skogh, mulebe-
      the och fiskewatn til nötarfften.
      Gångande quarn och hammarsmedia.


(Karttext:)
Her mötha Broo ägor.
Skogh och mulebethe på dhenna sidan.
Marwijken.
Quarn.
Öffuersiön.
Yttersiön.
Skogh och mulebethe på dhenna sidan.
En myre som pläger slåss när som stoor tårckähr2 ähr.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_________________
1Fel för Silffuerbergz.
2Fel för tårckåhr.