U3:89-90


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Öster Silffuerbergz fierdingh.


(Kartbeskrivning:)
A.  Redsweenssboo ähr ett torpp, bygdt på cronanss
      uthmarck och ränther                                   3 1/2 stig kol.
B.  Höö af en hårdwalss tächt,                           30 lass.
C.  Höö af en ängessfiäll, kommer Kiellarebo til, 4 lass.
      Torpp til i Öster Sijlffuerbergz fierdingen,      4 lass.
D.  Ängessfiell, kommer Broo til och haffua dher
      dheln i wedherlagh bekommit för damrötha, höö 2 lass.
      Til dhetta tårp ähr skogh och mulebethe til nötarfften.
      Fijskewatn uthi Damsiön.

E.  Fijskarebo ähr ett skatte torpp, ränther          3 stig kol.
F.  Höö af en hårdwalz tächt,                              8 lass.
G.  Höö af en annan hårdwalz tächt,                    5 lass.
H.  En kalffue täppa.
      Til dhetta torp ähr skogh och mulebethe til nötarfften.
      Fijskewatn uthi Öffuer sion1 til nötarfften.

I.   Nyhyttan ähr 1 skattetorp, rän-
      ther                                                              4 stige kol.
K.  Höö aff en hårdwalz täckt,                            30 lass.
      Åker uthi samma tächt,                                 1/2 tunna.
L.  Åker täppa,                                                  1/2 tunna.
M.  En hästehan2 til samma tårpp.
      Til dhetta tårpp ähr skogh och mulebethe
      til nötarfften. Fijskewatn uthi Öffuer
      siön och uthi Sthensiön till nötarfften.
N.  Höö af en cronetächt, kallass Nytächt och
      ähr beblandatt medh skogh och steen sampt
      starr och hårdwallz båtn,                                60 lass.
O.  Höö af en skogzäng, kommer Löffzboo til
      och ähr affritat folio 9 och ähr specificerat
      folio                                                      10.
      En gångande quarn til Nyhyttan med Ox note-
      rat.


(Karttext:)
Dam siön.
Rijsshytte äghor på dhenna sidan.
Steen siön.
Öffuer siön.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

___________________
1Fel för siön.
2Fel för hästehage?