U3:9


(Rubrik:)
Häsze fierdingen.


      Notarum explicatio.

      Desse efterskrifne ängesstäpper
      komma Söder Rome til och speci-
      ficerade folio 7 och 6.
O.  Ängesstäppa, kallass Nässängan, kommer
      Jon Matzon i Söder Rome till,               3 lass.
R.  Uthi dhenne förbemälte Nässängan med R
      noterat, äger desse efterskrifne.
17. Mechel Mechelsson i Söder Rome.
19. Jöran Peedersson ibidhem.
21. Anderss Hindrichson ibidhem.
23. Ängesstäppa med P noterat, kommer Matz
      Andersson ibidem til,                           2 las.
Q.  Ängesstäpp med Q noterat, kommer
      Jöran Eriksson i Norr Rome
      til, finss nummero 2 och folio 6,           2 lass.


(Karttext:)
Hårdwalsängh, Nääss ängan.
Tuna åån.
En illak skarp hård-walz ängh, bär mest lingonne rijss och biörn-måsse, kallas Nässängan.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.