U3:RegisterHäszefiärdingen,                         folio  1.
Skiersziöfierdingen,                    folio  33.
Morbyggefierdingen,                  folio  57.
Öster Silffwerbärgz fierdingen,    folio  80.
Nyyboo fierdingen,                    folio  118.


Häsze fierdingen.                                     
                                                                folio
Bärgh och Sweden,                                    3.
Heede,                                                       4.
Norr Romme,                                            6.
Söder Romme,                                           7.  8, 9, 10, 11.
Prästegården,                                            12.
En stor engh,                                              11.
Buskåcker,                                                13.
Häsze,                                                       15.
Skougzängiar, kommer Hässe till,               16.
Noch engiar, komma Hässe till,                   17.
Noch engiar och wrettar, komma Hässe till  18.
Greboo,                                                      20.
Engia,                                                         20.
Fagerbacka,                                               21.
Bärgegården,                                              21.
Haga,                                                         21.
Högznäsz,                                                  22.
Norr Sellenäsz,                                           22.
Några engiar, komma Sellenäs till,               24.
Noch ängiar,                                               25.
Söder Sellenäs,                                           26.
Sellenäs,                                                     28.
Koppersslagarehyttan,                                29.
Noch Kopperszlagarehyttan,                       30.
Morbärgh,                                                  31.
Holmtiernen,                                               31.
Miukssiön,                                                  31.
Rämbssboo,                                                32.


Skiersiö fierdingen.
                                                               folio.
Öffuer och Ytter Swerdssiö,                     34.
Några engiar, komma till samma by,         36.
Nisze tächt,                                              37.
Långssiön,                                                39.
Wästanssiö,                                              43.
Hoffgården,                                              44.
En engh, lydeer till samma gårdh,              45.
Skiärsziöö,                                               46.
Söderboo,                                                48.
Sandwikan,                                              49.
Skenshyttan,                                             50.
Skräckian,                                               52.
Gyllingzbärgh,                                          53.


Morbyggie fierdingen.

Naglareby,                                               59.
Gruby,                                                     59.
Liszlehaga,                                               59.
Färgieby,                                                 60.
Solbärgia,                                                60.
Naglareby, Storängian,                             62.
Storhagga,                                               65.
Mora,                                                      66.
Ennebacken,                                            68.
Wåggebäch,                                             70.
Bacha,                                                     72.
Noch Bacha,                                            73.
Solberboo,                                               74.
Smeszboo,                                               74.
Vthanåcker,                                             75.
Boofasteboo,                                           77.
Segfredzhyttan,                                        78.


Öster Silffwerbärgz fierdingen.

Bäcken,                                                   81.
Bastugegården,                                        82.
Rijszetächt,                                              83.
Holmmeboo,                                            84.
Broo,                                                       85.
Fäiszbachen,                                            85.
Rijszhyttan,                                              88.
Asspenäss,                                              88.
Smedzboo,                                              87.
Kollareboo,                                             87.
Magneboo,                                              87.
Nyhyttan,                                                 90.
Fiskareboo,                                             90.
Redszuenssboo,                                       90.
Löffzboo, cronne tächt,                            100.
Kiällareboo,                                             100.
Damssiöboo,                                            100.
Bachegården,                                           102.
Knutzboo,                                                103.
Mårtenssboo,                                           103.
Råstwändareboo,                                     103.
Nolanbärgh,                                             104.
Stormanssboo,                                         103.

                                                              folio.
Nyy Knutzboo,                                        105.
Massboo,                                                105.
Eskielszboo,                                            105.
Högssueden,                                            105.
Wästanssiö,                                             105.
Wästerwijchen,                                        106.
Kuteboo,                                                 107.
Bondehyttan,                                            107.
Norsshyttan,                                             109.
Norbo,                                                     110.
Brunteboo,                                               110.
Jutteboo,                                                  111.
Jngewalssboda,                                        112.
Löffåssen,                                                113.
Måsseby,                                                 114.
Tiglesslagareboo,                                      116.
Härremanss tächt,                                     116.


Nyybo fierdingen,

Kårtilla,                                                    119.
Engiar, lyda samma byy till,                       121.
Noch ängiar till samma byy,                      122.
Noch ängiar till samma byy,                      124.
Noch skougzängiar, komma Tossareby til, 125.
Bomssarffue,                                            126.
Tåå,                                                         126.
Åcherudh,                                                127.
Vtssarffue,                                               127.
Raffualssboo,                                           127.
Boodane,                                                 129.
Åssen,                                                      131.
Nordanåcker,                                           131.
Rassiön,                                                   133.
En stoor ängh, kallas Långhagen,              135.


Efterschreffne byar ähre och  i Nybo fierdingen
belegne och affmätte, doch i tafflewijsz affritade och
decriberade som effteerföllgier.

                                                          nummero.
Tosarebyn,                                                     1.1   138.
Hollen och Hållebärgh medh nummer,            2.1   142.
Täppan medh nummer,                                  2.1   142.
Mora medh nummer,                                     3.1   146.
Nordanbärgh medh nummer,                         3.1   146.
Millessboo,                                                    4.1   150
Noch Millessboo åffuan siön medh nummer,  5.1   154.
Boobärgh och Biörkeledh medh nummer,      6.1   158.


Reviderat den 4 martij 1701.

_____________
Tillagt med blyerts.
1Överstrukna siffror.