ULa:2


(Rubrik:) Geomtrisch affrijtning och calculation
               Wester Fernebo prestegårdz
               ägor medh desz åker och ängz rätta qualitet och quantitet affmätit och calculerat
               anno 1641
               aff
               Jon Arffwedson   


            Notarum Explicatio

A.        Fernebo prestegårdh ähr                   4 marka land
B.        Vthsäde det ena åhret i dete giärdet   13 1/2 tunnor
C.        J det andra giärdet                            11 1/2 tunnor
D.        En wret till samma åhr ???                1 1/4 tunnor
E.         En wret till samma åhr ???                1 1/2 tunnor
F.         Höö aff Wester engen till                  200 laß myr
G.        Hårde wallß höö aff Norr engen        30 laß
H.        Vthfiällß hage                                 30 laß myr           


I.          Kappelans gården
K.        Vthsäde i wreten                               1/4 tunnor


L.         Klåckere gården
M.        Vthsäde i den ena wreten                  2 1/4 tunnor   
N.        Vthsäde i andre wreten                      2 1/8 tunnor
            Höö                                                  8 laß

           
            Skogh och mulebete ringa.


(Karttext:)

Scala ulnarum.