ULa:6                    Fällmz sokenn                                        Höö laß

1.         Kungz engen bruckar    
            Matis dee Hier och engen ähr halff med
            fnuge wall och halff med måsa och små
            star och vth med skiönn sanck freken
            boten och groff star och vas ij blannd
            om höö                            las                             260

2.         Enn engeß fiell närmmast wed ånn och ähr
            småå star botenn j samma eng, kommer lade-
            gården till en 2/3 dell, om höö las                        46
            och arendetoren Matis dee Hier 1/3 dell
            om höö                            las                             23

3.         Enn enges fiell som lade gården till komer
            alenna ähr dy boten med star och freken
            bland, om höö                  las                             23

(Karttext:)

Fellms kiörke siönn
Dy botenn
Dy botenn
Tuff engen
Gamble Öster by gerdett på denna sidann
Hård wall ängan
Store häst hagenn ähr nog skog och berg vthi
Mås engen med små star höö
Öster by bruck på däna sidan
Tuff engen