ULa:8Numero 8. Österby och Storängen.   Numero 8


Numero            Fällmz sockenn                           Tunor

            Gamble Öster bys gärdett som arende-
            torenn Matis dee Hier låter brucka
            J båda gärdenna ähr ler bland
1.         Nåra gerdett, vthsede                                 8 7/8    
2.         Södra gerdett, vthsede                               12
3.         Höö aff engan och linder, las                      10   

4.         Denna plasen numero 4 hafuer ij förtiden
            varit bygningh vppå

(Karttext:)

Lade gårdes ägor på denne sidann
Fellms kiörke siöö
Konngeß enngan på denna sidann
Öster by bruck på denna sidan
Scala ulnarum.