V1:1


(Rubrik:) Helsingelandh


(Text uppe till vänster:)
1    Furebärgh Ett torp ny wpbrukath
ähr wpgiordh åker till      4 tunor
och ähr                        1 öhrland
Ängh                  30 lass
Godh mulebethe och swidieskogh.
gott fiskewatn. Quarnstelle godh
läghenheet åker och ängiar at för-
bethra

(Högra spalten:)
Biuråkers sochn

Notarum explicatio


2   Esketorp en gårdh skattar         1 öhre
till twå bönder i sochna som torpet sålt hafwa.
Wthsädhe i bådhe gärdena      3 tunor
Moiordh
dher på kan födas twå hestar
sexton nöt sexton fåår
Swidieskogh gott fiskewatn quarenstelle och
lägenhether att wpgiöra mera åker och ängiar

3   Rökulla En gårdh ehr oskattat hafuere
wpgiordh åker till         2 tunneland
ehr sandiordh - dher på kan födas twå hästar
sexton nööt och tiugu fåår
Godh lägenheeth åker och ängiar wpgiöra
Godh mulebethe suedieskogh gott fiskewaten
och quarenstelle. Bliffuer ett stortth torp medh
tiden.

(Karttext:)

Scala vlnarum