V1:100-101

(Rubrik:) Jemtelandh   Nääs sochn

Stor gården besittia 4 åboer hwilke alla ähre skatte, vthsåå alle tilhopa -
Bekomma höö af engiar legder gierdzlunder och renar i alles till   2
Myre slåt till 4 lass, skogh till wedh och giärssle, ingen swedieskogh engz-
rödningh eller fijskewatn, mulbeet till nödtorften.
Numero 1 och 2 ähr lijka i åker och ängh hwilke och räknass för eet mantall
och finess derass egor Noterade medh Litteris A : B : och C.
Numero 3 och 4 ähre och lijka räknade i åker och ängh, hwilke och räknass vnder
ett mantall therass egor ähre Noterade medh Litteris D : E och F
Numero 8 hafwer sina serskilda egor Noterade medh Littera G förvthan thet han
hafwer i skifte medh Numero 4 i samma /: Bierume :/ by. Vthi Håkongården
folio      brukar Numero 8 tre små åkerstycker, hwilke finass Noterade medh
Littera D och ett engzstycke Noterat medh Littera E folio tillijka medh Numero 4 i Bier-
me, vthi  ängen ähr Numero 4 och 8 lijka /stora/ så wäll i Bierme som her wid
denne gården

Specialis Explicatio Notarum                   Nota     Vthsäde        Vthsäde          Höö
                                                                            brukat          obrukat           Lass
                                                                          åker tunnor    åker tunnor         
Numero 1 och 2 tilhoopa                         A           9 27/32
                                                               B                              6 5/8                17
                                                               C                                                    12

                                                    Summa             9 27/32         6 5/8               29

Numero 3 och 4 tilhopa
                         D            7 1/4
                                                               E                               2 21/32             14
                                                               F                                                      10
                            Summa                                     7 1/4          2 21/32

Numero 8 serskilde egor                            G             1 3/4
Numero 4 folio - och Numero  8 tilhoopa 
H             1 3/4            ½                1 ½
Numero 4 folio   och Numero
8 tilhoopa                                                   I                                                     8
Kommer Håkongården till                          K                               7/8                4 ½
folio -
Kommer Numero 4 i Bierme
till folio -                                                   L                                                     2


(Karttext:)

Scala Vlnarum
Bierme byy
Håkongården på denne sidan
Star     ängh
Byess ägor
Sandh mylla
Gambla      legder
Her möter Steengierdh
sandh mylla
Legda
Gamall legda
myre      ängh
Sandh mylla
Her möter Bierme
Myre    
S
andh mylla
Jlak        ängh
Her möter Fåker byes ägor