V1:102

(Rubrik:) Jemptelandh

Notarum Explicatio

1   Skuta ähr eett gammalt ödes böle
eller hemman
Vthsäde till hela hemmanet på legderna
eller obrukade åkeren         11 1/4
tunnor
Höö tll heela hemmanet
Till detta hemmanet ähr godh timberskogh,
löfskogh, wedh och giärssleskogh godh mulbeet
kan och finnass fijskewayn vthi Nächten så
wäl som i åtskillige små skogz kiärnar.

Specialis Explicatio
A   Kommer Numero 1 i Kluxåsen till vthsäde 3 ½
B   Höö af engien så wäl som af obrukade
åkeren Littera A                  6 lass
C    Kommer Numero 2 i Kluxåssen till vthsäde    3 ½
D    Höö af ängien tillijka medh obrukade
    åkeren Littera C                5 lass
    finess Kluxåssen folio -
Kommer Numero 2 i Wijken till finness folio
E   Vthsäde på obrukade åkeren      3 3/4 tunnor
F   Höö af engien tillijka medh Littera - 10 lass


(Karttext:)

Sank myra
Hårdh waldh
Lägda
Obrukat åker
Hårdh waldh
Obrukat åker eller legda
Skute kiernan