V1:103


(Rubrik:) Nääs sochn

Notarum Explicatio

1   Diupdalen ähr ett gamalt ödes
torp och brukass till slåt vnder Klux-
åsen folio - halfparthen till hwar-
thera
A   Vthsäde als på gambla obrukade
åkeren eller legdan            4 5/8
tunnor
blifwer höö på samma tillijka medh
ängien                     4 lass
B   Denne ängien kommer Numero 2 på
nästfölliande folio - till, der sammaste-
dess specificerat


(Karttext:)

Myra
Gamall legda
Sank kiärr eller myra
Sandh jordh
Små staar ängh
Scala Vlnarum