V1:109


(Rubrik:) Nääs sochn

Notarum Explicatio

Östergierdet ähr 2 skattehemman, vthsäde in aless till
både gårdarna         16 3/8 tunnor
bekomma höö af ängiar legder gierdzlinder och renar   25 lass
Skogzängiar till både gårdarna1    16 lass
Ett ödess hemman i Löfåssen i Låchna sochn finess
folio      brukass een deell af bemälte hemman till denna
byen, af hwilket Numero 1 bekommer höö    11 lass
Numero 2 bekommer höö der sammastedest   7 lass
Ähn hafwa dessa gårdarna till tweskiptiss en deell
af ett ödess hemman benämndh Sålom i Hackåås sochn
och finness folio      bekomma höö
Till denne by ähr mulbeet, timberskogh, löfskogh och
fijskewatn till nödtorfften, humblegårdh till      300 stenger

Specialis Explicatio   Nota   Vthsäde      Höö
                                           tunnor        lass 
                                A         3 1/8          1 ½
 Numero 1               B         3 11/16       3 ½
                                C                          7 ½
                   Summa            6 13/16        12 ½

Notarum
                Nota   Vthsäde      Höö
                                         tunnor              

                               D         4 15/16     1 ½ lass
Numero 2               E         4 5/8        3 ½ lass
                              C                        7 ½ lass
                Summa               9 9/16      12 ½


(Karttext:)  


Swart mylla
Små staar   waldh
obrukat åker
Leer mylla
Hårdh waldh
Moo jord
Jlak hårdh waldh
odugilitt kiärr och morass


1 till både gårdarna upprepas, men stryks över andra gången