V1:116-117


(Rubrik:) Jemptelandh      Hackås sochn

Nächstad ähre 6 hemman alle tilhoopa fördelte
i 2 delar, der Norre delen bestiia 3 åboer Numeris 1 : 2: och 3
hwilkess egor ähre Noterade medh Litteris som Special förteck-
ningen her nedan vnder nogsamt vthwijsar.
Den Södra delen  besittia sammaledess tre åboer Numeris 4 :  5 och 6
men vthi ängierna hafwa beggie parterne hwar om
annan.
Vthsäde in aless till heela byen
Höö af hemängierna
Sogzängiar1 till hela byen
Till denne byy ähr tarfweskogh, mulbeet och fiskewatn
till nödtorftten

Rogstadh på nästföregångne folio, hafwer ifrån Numero 2
twå legdestycken Noterade medh Littera X  Vthsäde   1 1/4
tunnor
Bekommer höö af samma         9 lass
Vthi ängen                               1 lass

Specialis          Nota       Vthsäde      Höö
                                       tunnor                             
                         A            17/32             4 ½
                         B           
15/32  
 Numero 1        C          1 29/32
                         D            1/4                3 ½
                         E            21/32          4 ½
                         F                                 2 ½
Skogzängiar                                          3 ½
            Summa               3 13/16            18 ½

Numero 2         G
         2                     ½
                         H         3 13/32             5
                         F                                  4
Skogzängiar                                          10
    Summa                     5
13/32             19 ½       

Numero 3         I         1
11/32
                        K        1
3/16                   ½
                   L         1 1/16                 2 ½
                        F                                  2 ½
Skogzangiar                                           8
Summa                       
3 19/32             13 ½

Numero 4      M         1
13/16
                      N       
1 13/16
                      O       
4 3/16                   1/4     
                      F                                       6
obrukat          *            11/16                   3 ½
Skogzängiar                                          16 ½
         Summa              8 ½                    26 1/4


Explicatio Notarum

                                Nota         Vthsäde         Höö
                                                   tunnor                  
                                    P         29/32                ½
                                   Q            1 5/8
Numero 5 hafwer         R       
13/16
2/3 vtaf nä??ne            S      
1 7/16            ½
Litteris Numero 6        T           1 11/16
1/3 dell                        V            1                  1 ½
                                   F                                 5 ½
Skogzängiar                                                   14 ½
Summa till Numeris 5 : 6              7
15/32            22 ½
Belöper till Numero 5                  4 47/48        15
Till Numero 6
                            2 47/96        7 ½

Numero 6 serskilda ägor   W      1 5/8           ½

(Text sidan 117:)


Notarum Explicatio

Y   Detta lyder till kyrkeboolet höö         3 lass
    Till Numeris 4 : 5 och 6 ähr een gammall
    legda Salom   benemdh finnes folio
    blifwer höö


(Karttext:)

Nächten Lacus
kiern
Leer mylla
Leer mylla
Grundh jordh
Myra
Nächsta kiernan
Leermylla
Grundh jordh

Scala Vlnarum

1 Fel för Skogzängiar