V1:118


Notarum Explicatio

Wåle ähr 2 skattehemman
lijka räknat vthi åker och äng
1   Nästfölliande stycker ähre af
detta till norra gården
A   Vthsäde         3 9/16 tunnor
B   Höö till         6 lass
ingen skogz/ängh/ eller myrslåt

2   Efterföliande stycker ähre afdelte
till södra gårdenss andeell
C   Vthsäde      1 3/8 tunnor
D   Vthsäde      2 5/8 tunnor
E   Höö till         6 lass

Till denne byy ähr timberskogh
och löfskogh till nödtorftten
ingen wedig skogh jlak
mulbeet, fijske vthi Nächten


(Karttext:)

Myre wald
Nächten Lacus
Sand mylla
Sandh mylla
Sandh mylla
Jlak     hårdh waldh
myre waldh
myre waldh
Scala vlnarum