V1:12


Notarum Explicatio

D   Galffsiön i Alta sochn, ähr describerat på första
sidan arket sub littra D.
+ Gammalt fäboställe, brukas till ängh vnder Galfsiö
* Dessa ängh lyder halffparten till Norby i Alta sochn
    och halfparten till Galffsiötårp.
E   Gullbärgh i Alta sochn ehr describerat, på första
    sidan å arket sub littra E.
(Svastikaliknande tecken)   doger vpbrukas till åker
(annat tecken)   doger vpbrukas till angh


(Karttext:)

Helsinge-   landh
Galff siön